Modelle soos Ashley Graham, Robyn Lawley en Candice Huffine het die afgelope tyd in die modebedryf opslae gemaak. Die vroue met die kurwes versprei kragtige boodskappe rakende inklusiwiteit en liggaamsversekerdheid. 

In ’n studie gelei deur assistent-prof. Russell Clayton van die Florida-staatsuniversiteit, het navorsers die wyse ontleed waarop vroue sielkundig en fisiologies reageer op modelle van verskillende groottes.

Hulle het 49 vroue van kollege-ouderdom gewerf wat almal aangedui het hulle wil graag skraler wees. Toe is aan hulle verskillende foto’s gewys van modelle wat skraal, gemiddeld en van plusgrootte is. 

Die projek het die deelnemers se psigo-fisiologiese reaksies – die wisselwerking tussen die brein en liggaam – aangeteken terwyl die vroue na die foto’s gekyk het.

In die studie is gevind dit is moontlik dat vroue meer aandag skenk aan modelle van gemiddelde grootte en plusgrootte in die media en hulle onthou, vergeleke met skraal modelle.

“Wanneer skraal modelle op die skerm vertoon is, het deelnemers aan die navorsing meer vergelykings gemaak, minder aandag geskenk aan en minder omtrent die modelle onthou.

Deelnemers het minder tevrede met hul liggaam van die eksperiment af teruggekeer en dit kan psigologiese gesondheid verswak,” het die navorsers verklaar.

Wanneer gemiddelde en plusgrootte modelle egter op die skerm was, het die aanwesiges minder vergelykings getref, meer aandag gegee en meer goed onthou omtrent daardie modelle.

Deelnemers het ook hoër vlakke van tevredenheid met hul liggaam gerapporteer.

Russell het opgemerk dat die resultate van hierdie studie nuwe getuienis gebied het vir die verbetering van vroue se gesondheid en liggaamsversekerdheid.

“Vroue het minder sosiale vergelykings getref, verhoogde liggaamlike tevredenheid ervaar, meer aandag geskenk aan modelle van gemiddelde en plusgrootte en hulle beter onthou. Dit kan dus ’n nuttige oorredingstrategie wees vir media-aanbieders om modelle van plusgrootte aan te stel indien die doel van die veldtog is om aandag te trek en terselfdertyd ook liggaamsversekerdheid te bevorder,” het hy verduidelik.

Die volledige studiestuk is in die tydskrif Communication Monographs gepubliseer.