Volgens navorsing aan die Universiteit van Warwick het afgeknoude kinders ’n groter risiko vir geestesgesondheidsprobleme as dié wat mishandel of verwaarloos word. Hulle het ’n vyf keer groter kans op angstigheid en twee keer groter op depressie. Die ondersoek het ook getoon hulle het ’n groter kans op selfskending op 18.
Dieter hoop dit sal regerings se benadering tot kinderbeskerming verander en hulle aanmoedig om meer aandag te skenk aan die uitwerking van afknouery.

Diegene wat afgeknou asook mishandel is, het ook ’n verhoogde risiko vir geestesgesondheidsprobleme, maar dit was nie hoër as dié van kinders wat “net” afgeknou is nie. Die navorsers beweer mishandeling en verwaarlosing op sigself hou geen verband met sielkundige probleme nie.

In die ondersoek, waarvan die uitslag in die vaktydskrif The Lancet Psychiatry gepubliseer is, is sowat 5 500 kinders bekyk. Dit was die eerste ondersoek waartydens gekyk is na die regstreekse verband tussen mishandeling deur volwassenes en afknouery deur hul portuurgroep, en geestesgesondheidsprobleme.

Altesaam 4 026 van die kinders was van die UK Avon Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC), waar ouers mishandeling tussen die ouderdomme agt weke en agt en ’n half jaar aanmeld en kinders afknouery op agt, 10 en 13.

Daar was ook inligting van 1 420 kinders van die US Great Smoky Mountain Studies (GSMS), waarin verslag gelewer is oor mishandeling en afknouery tussen die ouderdomme van nege en 16.

“Die twee groepe (ALSPAC en GSMS) se uitslae is konsekwent en toon kinders wat deur hul portuurgroep afgeknou is, is oor die algemeen meer geneig tot geestesgesondheidsprobleme, angstigheid, depressie en selfskending of selfdoodgedagtes as diegene wat nie afgeknou of mishandel is nie,” verduidelik prof. Dieter Wolke.

“Kinders wat mishandel sowel as afgeknou is, het ook ’n groter risiko vir geestesgesondheidsprobleme gehad, maar die uitwerking was nie hoër as vir diegene wat net afgeknou is nie.

“Daarenteen het ons uitslae geen verhoogde risiko vir geestesgesondheidsprobleme getoon vir kinders in Brittanje wat mishandel is, maar nie afgeknou nie, maar ’n verhoogde risiko vir depressie by die Amerikaanse groep.

“Afknouery deur hul portuurgroep het ’n nadeliger uitwerking op lang termyn op ’n jong volwassene se geestesgesondheid as mishandeling deur volwassenes.”

Dieter hoop dit sal regerings se benadering tot kinderbeskerming verander en hulle aanmoedig om meer aandag te skenk aan die uitwerking van afknouery.

© Cover Media