Die mans se name is in die geskiedenis verewig omdat hulle veroweraars was en groot nasies aangevoer het.

Kry die volledige infografika in Huisgenoot 16 Januarie 2014.