Jy is nou druk besig met eksamenvoorbereidings en bekommer jou nog min oor wat jy ná skool wil doen of waar jy gaan werk. Tog is dit ’n goeie idee om so vroeg moontlik ’n werkportefeulje te begin saamstel wat jy aan moontlike werkgewers kan wys.

Wat is ’n werkportefeulje?

’n Werkportefeulje is ’n versameling dokumente met die vaardighede, persoonlike eienskappe en werkverwante kennis wat jy deur jou werk opgedoen het.

Behoort ek ’n werkportefeulje te hê?

’n Werkportefeulje bied aan werkgewers gedetailleerde inligting wat nie in jou curriculum vitae (CV) en dekbrief ingesluit kon word nie. Dit bevat bewyse van wat jy bereik het en jou loopbaanvordering waarna voornemende werkgewers kan kyk. Jou organisasie-vaardighede, aandag aan detail en probleemoplossingsvaardighede kan by jou werkportefeulje ingesluit word. Dit kan werkgewers ook herinner aan onderwerpe wat hulle in ’n onderhoud met jou wil bespreek, en jy kan dit self in ’n onderhoud gebruik om jou antwoorde te staaf.

Wat kan ek by my werkportefeulje insluit?

 • Inhoudsopgawe
 • Professionele foto van jouself
 • Jou missie- en visiestellings
 • Samevatting van jou loopbaan en doelwitte
 • Tradisionele CV
 • Bewyse van jou werkervaring
 • Voorbeelde van jou werk
 • Pryse en eerbewyse
 • Afskrifte van grade en/of diplomas
 • Verwysingsbriewe

Elektroniese portefeuljes

Jy kan jou eie webtuiste skep wat as ’n elektroniese portefeulje kan dien – dit is boonop altyd en oral beskikbaar. Werkgewers kan met gemak jou portefeulje besigtig voor jy vir die onderhoud opdaag.

Onthou:

 • Maak seker jy kan maklik na die verskillende afdelings van jou portefeulje navigeer. Gebruik byvoorbeeld gekleurde afskortings.
 • Rangskik die inligting chronologies in verskillende afdelings.
 • Werk jou portefeulje gereeld by en hou dit so op die hoogte.
 • Sluit inligting by jou portefeulje in wat van toepassing is op die pos waarom jy aansoek doen.
 • Oorweeg dit om ’n elektroniese portefeulje te gebruik.
 • Jou portefeulje is ’n weerspieëling van jouself – wees trots daarop.
 • Dit kan jou kreatiwiteit weerspieël; onthou dus dit is jou kans om te spog.
 • Jou portefeulje sal werkgewers bybly en jou heel moontlik ’n voordeel bo ander kandidate gee.

NordlindDeur Nordlind Cazimira Fouché

Nordlind is ’n voorligtingsielkundige van Bellville. Sy het hierdie werkwinkel tydens die Career Indaba op 12 en 13 September in Kaapstad aangebied. Besoek haar webwerf by http://www.careerandtherapy.wozaonline.co.za/

Career Indaba