Een van die Laerskool Gugulesizwe se grootste uitdagings was hoe om leermateriaal te bekom: nie net handboeke nie; ook penne, potlode en klaswerkboeke. Voorraad was óf min óf uitgeput; daarom was die lesse saai en oninspirerend. Onderwysers moes die materiaal self maak, wat ekstra druk op hulle geplaas het.

Maar vandat die iSchoolAfrica iPad-leerprogram in 2011 begin het, staan sake aansienlik beter by dié skool: Nie net skoolbywoning en -inskrywing lyk beter nie; die leerders se punte ook.

Met ’n borgskap van die Peermont-skoolondersteuningsprogram het iSchoolAfrica mobiele iPad-laboratoriums ingebring wat maklik tussen klaskamers kan beweeg en vir verskillende vakke gebruik kan word. Dit beteken ’n gr. 3-klas kan die laboratorium vir wiskunde gebruik en ’n gr. 6-klas vir Engels.

Gugulesizwe gebruik nou iPads as hulpbronne om konsepte vas te lê. Onderwysers gebruik byvoorbeeld gereeld die app Keynote om voorleggings te skep wat konsepte aan leerders toon en verduidelik.

Onderwysers ken ook apps uit wat konsepte vaslê wat leerders geleer is. Die leerders kry dan kans om dié apps te gebruik. Die onderwysers verwag ook dat die leerders hul eie interessante inhou skep wat die begrippe in die leerplan verder tuisbring.

Gugulesizwe 3

Gr. 3-leerders gebruik apps soos Popmath om hul optel- en aftrekvaardighede te verbeter. Gr. 6’e en 7’s gebruik Bookcreator om boeke te skryf en saam te stel wat uit beelde, video en klank kan bestaan.

Dit het ook die skool se probleem met leerstof opgelos. Die iPads bied die skool nou toegang tot heelwat top opvoedkundige inhoud; boonop het onderwysers en leerders die vermoë om vir die eerste keer hul eie hulpbronne te skep.

“Ek is regtig dol oor die tegnologie. Die iPads het verandering en lewe gebring. Leerders dink nou kreatief,” sê Lindiwe Malewa, ’n onderwyseres.

“Dis ongelooflik om met die iPad te werk. Dis so eenvoudig om te gebruik; die kinders leer dit gou aan. Dit gee baie min probleme en uitdagings met instandhouding,” sê Clifford Elk, die Peermont-program se sameroeper. “Ons het ’n aantal uitdagings in Suid-Afrika se openbare onderwysstelsel. Deur die jong kinders aan tegnologie en die kreatiewe proses bloot te stel, berei ons hulle beter voor op die 21ste-eeuse werkplek.”

Die iPad-laboratoriums by Gugulesizwe word deur ’n besprekingstelsel bestuur. Daar is ’n rooster waarop die besonderhede van die klasse en tye aangeteken word waar en wanneer die iPads gebruik word.

Maar van al die veranderinge wat iPad na die skool gebring het, is die verbetering in inskrywing, klasbywoning, gesyferdheid en geletterdheid die grootste sukses.

Die departement van basiese onderwys onderneem jaarliks landwyd assesseringstoetse om leerders se taal- en wiskundige vaardighede te meet en te verbeter. Vandat die iPads gebruik word, het die assesseringstoetse se uitslae verbeter van 37 persent in 2012 tot 54 persent in 2013 vir gr. 6-wiskunde. Gr. 2-wiskunde het ook sedert 2011 met 5 persent verbeter.

In gr. 4 en 5 Engels beklee die skool die eerste keer ’n plek in die top-10 skole in die distrik Oos-Gauteng.

“Leer is nou intyds. In natuurwetenskappe kan leerders byvoorbeeld dadelik in ’n app sien hoe ’n saad werklik groei, pleks dat hulle dae moet wag om verandering in geplante saad waar te neem,” sê Lindiwe. 

Die inskrywing van leerders het met 38 persent toegeneem. En terwyl stokkiesdraai eers ’n probleem was, het bywoning nou met tot 45 persent verbeter. Leerders is meer opgewonde oor leer, hulle is meer toegespits op hul werk en minder geneig om tuis te bly wanneer hulle weet hulle gaan iPads gebruik.

“Voorheen het ons ’n groot probleem gehad om die leerders sover te kry om die skool by te woon. Nou wil die leerders skool toe kom in die hoop dat hulle kans sal kry om op ’n iPad sal werk,” sê Thobile Mavundla, die skoolhoof.

“Ons kan ons land ingrypend verander. Ek glo iPads kan reuse verandering in ons skole teweegbring. Ek glo die kinders kyk nou verder as die skool. Hulle begin droom; hulle strewe na iets. Hulle begin glo enigiets is moontlik,” sê Clifford.

Dalena Theron

Wat is iSchoolAfrica? Dis’n opvoedkunde-projek wat Apple se plaaslike waardetoegevoegde verspreider, Core Group, ontwikkel het ter wille van skole op die platteland en in townships landwyd met ontoereikende hulpmiddels. Die oorhoofse doelwit is om onderwysers en leerders te bemagtig deur hulle toegang tot die gevorderdste opvoedkundige tegnologie en klaskamerpraktyke ter wêreld te bied. Die iSchoolAfrica iPad-leerprogram kombineer mobiele iPad-laboratoriums met opleiding, ondersteuning, integrasie, monitering en evaluering. So wil dit werk maak van die vernaamste uitdagings waarvoor onderwysers en leerders te staan kom en ’n blywende uitwerking op opvoeding hê. Om die verspreiding van iPads na skole moontlik te maak werk iSchoolAfrica saam met programborge uit die openabare sowel as die privaat sektor.

Die Peermont-skoolondersteuningsprogram (PSSP) dra by tot die skep van  sentrums van opvoedkundige uitnemendheid in openbare skole. PSSP is ’n iSchoolAfrica-borg en het opdrag gegee vir die invoer van die iSchoolAfrica iPad-leerprogram aan die Laerskool Gugulesizwe. PSSP het iSchoolAfrica gekies, want dit bied ’n oplossing wat nie net die gevorderdste tegnologie bied nie, maar ook ’n unieke, ondersteunende infrastruktuur wat ’n stelselmatige en blywende uitwerking op die leerders en onderwysers verseker.

iSchool Africa resize

Vir nog inligting oor iSchoolAfrica, besoek www.ischoolafrica.com