Catherine Radloff, ’n opvoedkundige sielkundige van Kaapstad, sê kinders word al meer blootgestel aan verskeie stresfaktore, onder meer egskeiding, afknouery, akademiese druk, trauma en die dood. Sodra ’n kind in ’n stresvolle situasie beland, skei die brein meer adrenalien af en word meer serotonien opgeneem.

“Kinders reageer volgens die veg-of-vlug-reaksie. Dit beteken party kinders onttrek hulself en raak dalk terneergedruk, terwyl ander moontlik astrant of selfs aggressief word,” sê Catherine.

Wanneer behoort ’n onderwyser dan ’n ongehoorsame leerder se ouers te raadpleeg? Herhaalde wangedrag moet onder ouers se aandag gebring word, sê Catherine. “Sodra die wangedrag die kind se sosiale, akademiese of emosionele welstand begin benadeel, moet die ouers geraadpleeg word.”

Stel ook dadelik die kind se ouers in kennis indien jy die volgende tekens oplet:

-         Beduidende afname in die tyd wat die leerder saam met vriende deurbring of aan ander alledaagse aktiwiteite soos musiek, sport en huiswerk bestee

-         Verandering in die leerder se gemoedstoestand

-         Toename in wangedrag, byvoorbeeld stryery, astrantheid of kwaai uitbarstings in die klas

-         Sukkel met konsentreer en aandag gee in die klas

-         Dramatiese gewigstoename of –verlies

-         Gedurige traagheid of moegheid

-         Beduidende swakker punte of afwesigheid.

Shané Barnard