Dié oulike babastelletjie is baie maklik om te brei en die wol is iets besonders BENODIGDHEDE Elle Kidz (50 g-bolle) – 3 (4; 4) bolle Periwinkle 222 (vir stel); 4 knope; 3,25 mm- en 4 mm breipenne. GROOTTES Pas vir ouderdom: 0-3 (3-6; 6-12) maande. Werklike rondommaat van trui: Borsmaat: 46 (51; 55) cm. Lengte tot by skouer: 20 (24; 29) cm. Moulengte: 15 (17; 20) cm. Die aanwysings vir die kleinste grootte word gegee, met die groter groottes tussen hakies; waar net een getal gegee word, verwys dit na al die groottes. SPANNING Bespaar tyd deur die spanning vooraf te toets; 21 ste en 40 rye = 10 cm oor reksteek met 4 mm-penne. Vir die beste resultate is dit noodsaaklik om die regte spanning te verkry. As daar te min ste in die toetsmonster is, gebruik dunner penne; as daar te veel ste is, gebruik dikker penne. STEKE GEBRUIK Reksteek R elke ry. Koussteek 1e ry RKV, r. 2e ry Aw. Her dié 2 rye. LET WEL As jy wil hê die streeppatrone moet ooreenkom by die voorpante van die trui en die skoentjies, sorg dat jy op dieselfde plek in die kleurvolgorde begin brei. TRUITJIE AGTERPANT Stel 48 (54; 58) ste op met 4 mmpenne, brei reguit verder in rek (sien ste gebruik) en wanneer werk 20 (24; 29) cm van beg is, eindig met ’n VKR en fatsoeneerskouers Heg 8 (9; 9) ste af aan beg van vlg 4 (4; 2) rye, dan 0 (0; 10) ste aan beg van vlg 2 rye = 16 (18; 20) ste. Heg oorblywende ste af vir nekopening agter. REGTERVOORPANT - VIR SEUN  / LINKERVOORPANT - VIR MEISIE Stel 26 (29; 31) ste op met 4 mmpenne, brei reguit verder in rek en wanneer werk 16 (20; 25) cm van beg is, eindig met ’n VKR vir regtervoorpant en RKR vir linkervoorpant en fatsoeneer nek *Heg 4 (5; 6) ste af aan beg (nekrand) van vlg ry, r tot einde. Vlg ry R. Vlg ry R 1, r 2 tes, r tot einde. Vlg ry R tot by laaste 3 ste, r 2 tes, r 1. Her laaste 2 rye nog een keer. Vlg ry R 1, r 2 tes, r tot einde. Vlg ry R. Vlg ry R 1, r 2 tes, r tot einde = 16 (18; 19) ste. Brei reguit verder en wanneer werk so lank soos agterpant tot by beg van skouerfatsoenering is, eindig met ’n RKR vir regtervoorpant en VKR vir linkervoorpant en fatsoeneer skouer Heg 8 (9; 9) ste af aan beg van vlg ry = 8 (9; 10) ste. R een ry en heg dan oorblywende ste af om skuinste van skouer te voltooi. Sit merkers aan voorrand, die eerste een by die 11de ry, die laaste een 4 rye onderkant die beg van die nekfatsoenering en die oorblywende twee ewe ver van mekaar tussenin. LINKERVOORPANT - VIR SEUN  / REGTERVOORPANT - VIR MEISIE Stel 26 (29; 31) ste op met 4 mmpenne en r 10 rye. Slegs seuns:Vlg ry, knoopsgatry R tot by laaste 5 ste, heg 2 ste af, r 2. Vlg ry R, stel 2 ste op oor knoopsgat. Slegs meisies: Vlg ry, knoopsgatry R 2, heg 2 ste af, r tot einde. Vlg ry R, stel 2 ste op oor knoopsgat. Albei Brei reguit verder en maak knoopsgate soos voorheen in ooreenstemming met merkers en wanneer werk 16 (20; 25) cm van beg is, eindig met ’n RKR vir linkervoorpant en VKR vir regtervoorpant en fatsoeneer nek soos by regtervoorpant (vir ’n seun) en linkervoorpant (vir ’n meisie) van * tot einde. MOUE ALBEI DIESELFDE Stel 34 (34; 36) ste op met 4 mmpenne, brei in rek verder en Vermeer 1 st aan weerskante in elke vlg 12e (8e; 8e) ry 3 (3; 2) keer, dan in elke vlg 10e ry 2 (4; 6) keer = 44 (48; 52) ste. Brei reguit verder tot werk 15 (17; 20) cm van beg is, eindig met ’n VKR en heg al die ste af. AFWERKING Werk skouernate toe. Sit ’n merker 11 (12; 13) cm aan elke kant van skouernate. Vou moue in die lengte in die helfte, sit die vou op die skouernaat en werk die mou tussen die merkers vas.  Werk sy- en mounate toe. Speld trui uit volgens mate, bedek met ’n klam lap en laat droog word. Werk knope in ooreenstemming met knoopsgate aan. MUSSIE Stel 79 (83; 91) ste op met 4 mmpenne en brei in ks verder tot werk 12 (13; 14) cm van beg is, eindig met ’n RKR. Vlg ry, vermeerderingsry Aw een ry, Vermeer 0 (2; 0) ste eweredig in ry = 79 (85; 91) ste. Fatsoeneer bokant: 1e ry R 1, (r 2 tes, r 4) 13 (14; 15) keer = 66 (71; 76) ste. 2e en elke alt ry Aw. 3e ry R 1, (r 2 tes, r 3) 13 (14; 15) keer = 53 (57; 61) ste. 5e ry R 1, (r 2 tes, r 2) 13 (14; 15) keer = 40 (43; 46) ste. 7e ry R 1, (r 2 tes, r 1) 13 (14; 15) keer = 27 (29; 31) ste. 9e ryvR 1, (r 2 tes) 13 (14; 15) keer = 14 (15; 16) ste. 10e ry (Aw 2 tes) 7 (7; 8) keer, aw 0 (1; 0) st = 7 (8; 8)ste. Knip breidraad af, steek deur oorblywende steke, trek styf en bind vas. AFWERKING Werk agterste naat toe. Speld uit volgens mate, bedek met ’n klam lap en laat droog word. SKOENTJIES AL BEI DIESELFDE Stel 23 (27; 31) ste op met 3,25 mm-penne. 1e ry R. 2ery R 1, m1, r 10 (12; 14) ste, m1, r 1, m1, r 10 (12; 14) ste, m1, r 1 = 27 (31; 35) ste. 3e,5e en 7e ry R. 4e ry R 1, m1, r 11 (13; 15) ste, m1, r 3, m1, r 11 (13; 15) ste, m1, r 1 = 31 (35; 39) ste. 6e ry R 1, m1, r 12 (14; 16) ste, m1, r 5, m1, r 12 (14; 16) ste, m1, r 1 = 35 (39; 43) ste. 8e ry R 1, m1, r 13 (15; 17) ste, m1, r 7, m1, r 13 (15; 17) ste, m1, r 1 = 39 (43; 47) ste. Brei 8 (10; 12) rye in rek. Fatsoeneervoetrug: 1e ry R 23 (26; 29) ste, r 2 tes, draai. 2e ry Gl 1, r 7 (9; 11) ste, r 2 tes, draai. Her 2e ry nog 10 (12; 14) keer = 27 (29; 31) ste. Vlg ry Gl 1, r tot einde. Vlg ry R. Brei 4 rye in rek. Brei soos volg verder: 1e ry R 1, *aw 1, r 1, her van * tot einde. 2e ry *Aw 1, r 1, her van * tot by laaste st, aw 1. Her 1e en 2e ry nog een keer. Brei 18 (20; 22) rye in rek. Heg al die ste af. AFWERKING Werk naat toe, maar werk die naat andersom toe waar die rand omvou. Bedek met ’n klam lap en laat droog word. AFKORTINGS alt alternatiewe; aw aweregs; beg begin; gl glip; her herhaal; ks koussteek; m1 maak ’n steek deur die lus tussen die laaste en volgende steek op te tel en agter in dié lus te brei; r regs; rek reksteek; R(V)KR regte (verkeerde) kant ry; R(V)KV regte (verkeerde) kant voor; st(e) steek (steke); tes tesame; vermeer  vermeerder; vlg volgende.