<>

WIE KAN AANNEEM? Aanneemouers moet Suid-Afrikaanse burgers of permanente inwoners en ouer as 18 wees. Ingevolge die wet is daar geen ouderdomsperk nie, maar party agentskappe, soos die Johannesburgse Kinderwelsyn (JK) se afsny-ouderdom is 50.

Die maatskaplike werker sal nagaan of die ouer in die kind se basiese behoeftes kan voorsien.

“Aansoekers moet realisties wees – as jy op ’n gevorderde ouderdom aanneem, gaan jy op 70 in staat wees om die ouer van ’n tiener te wees?” vra Eloise Loots, uitvoerende maatskaplike werker by Procare, ’n nasionale aan - nemingsagentskap. Sy het haar seun 17 jaar gelede aangeneem.

Iemand met ’n kriminele rekord kan aanneem, afhangend van die aard van die misdaad. “Iemand wat byvoorbeeld drie tot vyf jaar voor die aanneming ’n klag van dronkbestuur teen hom gehad het, kan oorweeg word as daar nie ’n herhaling is nie en die maatskaplike werker vasstel dat die mens gerehabiliteer is,” sê Ruth dos Santos van die nasionale aannemingsinligtingsdiens The Adoption Companion.

“Daar word nie na ’n minimum inkomste gekyk nie, maar jy moet kan bewys jy kan ’n kind voldoende onderhou,” sê Pam Wilson, aannemings - toesighouer by JK. Die maatskaplike werker sal nagaan of die ouer in die kind se basiese behoeftes kan voorsien.

BIOLOGIESE OUERS:

“Albei biologiese ouers moet toestemming gee dat die kind aangeneem mag word,” sê Kirstin Stewart, senior maatskaplike werker by Impilo. Hulle het volgens wet 60 dae om seker te maak van hul besluit en die kind bly in dié tydperk in ’n plek van veiligheid. Maatskaplike werkers vertel die aanneemouers eers ná die 60-dae-tydperk van die kind en hulle word vanaf sowat drie maande in hul nuwe ouers se sorg gelaat.

“Gesels met mense wat al kinders aangeneem het, sluit aan by aannemingsgroepe op Facebook en vra vrae,” se Ruth dos Santos van die aannemingsinligtingsdiens The Adoption Companion. Dit sal jou ook help om ’n agentskap of privaat maatskaplike werker op te spoor.

“Alle aannemings moet ingevolge die Kinderwet gekeur word deur ’n gemagtigde maatskaplike werker wat in aanneming spesialiseer,” se Pam Wilson, aannemingstoesighouer by die Johannesburgse Kinderwelsyn. Jy kan ’n privaat maatskaplike werker deur die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Maatskaplike Werkers in Privaat Praktyk (www. saaswipp.co.za) opspoor.

Vra om hul akkreditering te sien. “As jy een opgespoor het, moenie probeer om deur verskeie agentskappe gekeur te word nie. Dis ’n vermorsing van tyd en geld. Goeie agentskappe sal in kontak wees met ander maatskaplike werkers landwyd,” sê Ruth.

DIE KEURINGSPROSES:

“Dis ’n benadering wat om die kind wentel. Ons soek nie na babas vir ouers nie; ons soek geskikte aanneemouers vir aanneembare kinders,” sê Kirstin.

Die keuring neem sowat ses tot nege maande, maar dit hang af van elke geval. Daar is eers oriëntering, waar die proses verduidelik word. Aansoekers voer dan onderhoude met hul maatskaplike werker.

Hulle word ingelig oor die dokumente wat nodig is, soos sielkundige en mediese ondersoeke en karakterverwysings. Paartjies moet ’n verhoudingsevaluering met die maatskaplike werker ondergaan om te verseker hulle is verbind tot die proses. Alle aansoekers moet polisieklaring en klaring van die nasionale kinderbeskermingsregister en die nasionale register vir seksoortreders kry. Dit kan soms ’n paar maande neem.

Hulle praat ook oor hul voorkeure (die kind se ouderdom, ras, godsdiens, gesondheid, ensovoorts), maar hoe meer spesifiek, hoe langer kan dit duur om ’n kind te kry. “Daar is byvoorbeeld ’n groot aanvraag, maar nie baie wit of Indiese kinders beskikbaar vir aanneming nie,” sê Eloise. Pam sê hulle pas elke kind by die regte mens of paartjie.

Agentskappe hou dan werksessies met aansoekers om te praat oor voorbereiding en uitdagings. Die maatskaplike werker doen ook ’n huisbesoek om seker te maak dis ’n geskikte omgewing om ’n kind groot te maak. Die aansoekers maak ’n plakboek waarin hulle hul storie vertel en wat gewys word aan biologiese ouers wat gevra het om betrokke te wees.

Goedgekeurde aansoekers word daarna op die register van aanneembare kinders en voornemende aanneemouers gevoeg. Dit is ’n nasionale lys van diegene wat goedgekeur is vir aanneming en kinders wat reg is om aangeneem te word. Dit word deur die departement van maatskaplike ontwikkeling bestuur. Die koms van die kind ná goedkeuring kan wissel tussen ’n paar dae en ’n paar jaar.

BABA GAAN HUIS TOE:

Nadat hulle die oproep gekry het, laat party agentskappe ouers toe om die kind ’n paar dae te besoek voor hy of sy wetlik in hul sorg geplaas word, terwyl ander jou eers oor die kind en die roetine vertel voor jy hom of haar mag huis toe neem. Die maatskaplike werker gee al die nodige papierwerk by die Kinderhof in jou gebied in en aanneemouers gaan hof toe om die aansoekvorm te teken sodat die aannemingsbevel toegestaan kan word.

Dit sal bepaal dat die kind die aanneemouers se van kry, maar dit verander eers amptelik wanneer die departement van binnelandse sake die kind se van in die bevolkingsregister verander. Die aannemingsbevel word dan na die registrateur van aannemings in Pretoria gestuur om geregistreer te word en dit word na die ouers gepos. Wanneer die aannemingsbevel geregistreer en die kind dus amptelik volgens wet joune is, is dit asof die kind as jou eie gebore is. Jy doen daarna aansoek by die departement van binnelandse sake vir die amptelike naamverandering en nuwe geboortesertifikaat.

Dit kan vier tot 18 maande neem, of selfs langer.

KOSTE:

Die tariewe dek administratiewe en regskoste asook professionele dienste. Dit kan wissel tussen R12 500 en R28 000, en soms tot R40 000 beloop as die aanneemouers die geboortema se mediese rekeninge betaal. Nieregeringsorganisasies soos Kinderwelsyn en Impilo gebruik ’n glyskaal wat gegrond is op inkomste om die tarief te bepaal.

“Die koste is onderhandelbaar aangesien maatskaplike werkers die ouers se finansiële situasie in ag sal neem,” sê Eloise Loots van die aannemingsagentskap Procare.

NUTTIGE WEBTUISTES:

Raad: adoptioncompanion.co.za, adoptlove.org.za, adoptioncoalitionsa.org, becomingamom.co.za

Agentskappe: www.saaswipp.co.za, procare. co.za/services/adoptions, jhbchildwelfare. org.za, www.impilo.org.za, badisa.org.za, abbaadoptions.co.za SA

Facebook-groepe: Passionate about Adoption, Adopt and Foster SA

Deur NATALIE CAVERNELIS

Om twee paartjies se stories van hoop en aanneming te lees, kliek hier.