Indien dit reg gebruik word, kan tegnologie wonders doen om leerders in die klaskamer betrokke te kry.

Een van die grootste voordele daarvan om tegnologie soos selfone en iPads in die klas te gebruik, is die verpersoonliking van die leerervaring. Die meeste apps bevat verskillende moeilikheidsgrade sodat leerders op hul eie pas kan vorder tot hul ’n nuwe begrip bemeester het.

Hierdie apps, spesifiek ontwikkel vir iPad, iPhone en iPod Touch, fokus op wiskunde vir gr. 7 – 9. Dit kan gratis in die iTunes-winkel afgelaai word.

iFactor Quadratics

’n Eenvoudige app wat kwadratiese vergelykings help oplos. Gebruik dit word om faktorisering in te oefen soos die kurrikulum dit vereis.

Maths Tutor Angles

Oefen om binne- en buitehoeke te bepaal met dié app. Reguit en parallelle lyne word ook hierby ingesluit en meetkundige reëls word verduidelik.

Fraction Drill

Leerders kan met dié app breuke bemeester deur te oefen, oefen en nogmaals te oefen – van breukvereenvoudiging tot vermenigvuldiging en deling.

iPythagoras

Onderwysers kan die app gebruik om Pythagoras se teorie te verduidelik. Gegewe jy het reeds twee van die sye van ’n reghoekige driekhoek, kan die app die derde sy moeiteloos bepaal. Dit werk vir getalle met of sonder desimale.

Archbold

’n Reeks van sewe video-lesse wat driehoeke verduidelik, onder meer die klassifisering, hoeke, kongruente hoeke, en halveerlyne. Onderwysers kan sommer dié videos vir die hele klas wys en dan met die les begin.