Voorheen is gedink adolessente se impulsiewe aard kan toegeskryf word aan die stadige ontwikkeling van die brein se prefrontale korteks. Dis die area wat tot persoonlikheid bydra en gedrag soos beplanning beheer. 

Maar in ’n nuwe oorsig, gepubliseer in die joernaal Developmental Cognitive Neurscience, voer dr. Daniel Romer en sy span van die Annenberg Public Policy Centre van die Universiteit van Pennsilvanië aan die vorige aanname neem nie die verskillende soorte risiko’s in ag nie. 

“Nie lank gelede nie was bruisende hormone die oorsaak van tienergedrag,” sê Daniel. “Nou is dit dat die prefrontale korteks nie ten volle ontwikkel is nie. Neurowetenskaplikes het oorhaastig verklaar wat geblyk het ’n kenmerk van die ontwikkelende brein te wees, is ’n bewys van stereotipes oor hoekom adolessente risiko’s loop. Maar die gedrag is nie simptome van ’n breinagterstand nie.”

Gevolglik meen navorsers tieners se drange om opwinding te soek kan te wyte wees aan hul vlakke van die neuro-oordragstof dopamien, wat adrenalien bou. Omdat dopamienvlakke hoër is tydens adolessensie, het dit vermoedelik verklaar waarom jonger mense meer geneig is om kanse te waag en lig gewerp op hul brein se vermoë om uit ervarings te leer en meer beheerstheid te toon. 

“Adolessente het nie genoeg ervaring nie,” sê Daniel. “Daarom beproef hulle goed vir die eerste keer – soos om te leer bestuur. Hulle beproef ook dwelms, besluit wat om te dra en saam met wie om uit te hang. Vir party jeugdiges lei dit tot probleme. Maar wanneer jy goed vir die eerste keer beproef, maak jy soms foute. Navorsers het dit as ’n gebrek aan beheer vertolk, maar eintlik verken die meeste jeugdiges net.” 

Hy wys verder uit net ’n klein getal tieners loop die risiko vir ’n ongesonde uitkoms, want onveilige situasies word eerder veroorsaak deur die toename van sulke goed wat in hierdie tydperk gebeur. 

Die medeskrywer dr. Theodore Satterthwaite het opgemerk nog navorsing is nodig om breinontwikkeling by jeugdiges ten volle te verstaan.