Emosionele intelligensie (EQ) word regoor die wêreld erken as een van die belangrikste eienskappe wat sukses bepaal.

Dié konferensie gaan ’n spesiale EQ Opvoedingsforum aanbied wat daarop gemik is om onderwysers toe te rus om hul eie EQ-vaardighede en dié van hul leerders te ontwikkel.

Die konferensie is tweeledig (die een deel is op sakelui gemik), maar die naweek van 1 en 2 Maart fokus spesifiek op onderwysers.  Jy kan ook een van twee werkswinkels kies om by te woon – een oor streshantering en een oor die boublokke van emosionele intelligensie.

Huisgenoot sal ook ’n sessie tydens die konferensie aanbied – hou gerus ons Kopskuifonnies-blad dop vir meer besonderhede.

Jy kan reeds vir die konferensie registreer deur www.sbs.co.za/eq2014 te besoek. Spring gou!