Navorsing toon dat vroue wat groot gebeurtenisse soos die dood van ’n geliefde, bekommernis oor geldsake of verandering van blyplek die hoof moes bied, die lewe skenk aan spruite met ’n verlaagde koördinasievermoë. Ander gebeurtenisse wat ’n negatiewe invloed op spanningsvlakke kan hê, sluit in egskeiding, huweliksprobleme en werkloosheid.

Onderhoude is gevoer met vroue wat 18 weke swanger was en toe weer op 34 weke. In die studiestuk, wat in die tydskrif Child Development verskyn het, was geldprobleme die algemeenste stresfaktor, want dit het meer as 25 persent van die vroue wat 34 weke swanger was, geraak. ’n Moeilike swangerskap was die volgende algemene probleem, terwyl spanning in die verhouding en kwessies met ander kinders ook as gewilde stresfaktore uitgewys is.

Altesaam 2 900 kinders van 10, 14 en 17 jaar oud is onderwerp aan ’n bewegingsoefening wat uit 10 items bestaan het. Hulle is gevra om die volgende take te doen: op een voet staan, krale aan ’n staaf ryg, in ’n reguit lyn loop en ’n moer in ’n skroef draai. Spruite wie se ma’s in die latere stadiums van swangerskap verhoogde angs verduur het, het in elke ouderdomsgroep die swakste gevaar.

Akademici van die Universiteit van Notre Dame in Australië glo dit is die resultaat van die akkumulatiewe uitwerking van stres op ’n kind se brein binne-in die harsingskors wat in ’n later stadium van swangerskap ontwikkel. ’n Afname in motoriese ontwikkeling kan gekoppel word aan swak gesondheid, asook ’n gesukkel om vaardighede soos hardloop, gooi en skryf uit te voer

“Hierdie studie toon hoe belangrik ’n ma se emosionele en geestesgesondheid is vir ’n wye reeks ontwikkelings- en gesondheidsgevolge,” het Beth Hands, medeskrywer van die studie en professor in menslike beweging aan die universiteit, gesê.

Vorige navorsing het getoon ’n verlaging in motoriese vaardighede en swak balans kom by jong ape voor as hul ma herhaaldelik stres ondervind het. Daar is beweer kortisol, die streshormoon, kan hier ’n uitwerking hê.

© Cover Media