Aan die einde  van die rekeningkundige tydperk moet die inligting in die na-aansuiweringsproefbalans gebruik word om die finansie¨le state op te stel.

Die finansie¨le state sal die resultaat van bedrywighede toon, met ander woorde die wins of verlies (Inkomstestaat) sowel as die finansie¨le stand van die onderneming (Balansstaat).

KLIK HIER vir die artikel wat in Huisgenoot 9 Mei 2013 verskyn het.