’n Tiener is ’n snaakse wese, hoor ’n mens dikwels, en baie ma’s met tieners sal dalk saamstem ’n kind in hierdie lewensfase bied baie uitdagings aan ouers. Party dae kan jy niks regdoen of -sê nie, en dit voel vir jou asof enige poging van jou kant af tot ’n dikbek reaksie lei! Maar hoe gemaak om ’n belangrike waarde soos ’n dankbare gemoed by jou tiener te aanhou kweek? Hoe motiveer jy ’n lui tiener om geleenthede ten volle aan te gryp?

Elise Fourie, ’n voorligtingsielkundige van Pretoria, het raad vir ma’s. “Danksy die mediese tegnologie weet ons nou die frontale lobbe van die brein word eers in die vroeë tot middel-20’s volwasse.” Elise verduidelik tieners toon daarom soms die volgende gedrag: gebrekkige beheer oor hul emosies, impulsiwiteit, swak motivering, swak sin vir gevaar en lae vlakke van empatie.

“ ’n Ouer moet dus begryp tieners is geneig om emosioneel, redelik selfgesentreerd, ondankbaar, ongemotiveerd en ambisieloos voor te kom,” verduidelik Elise.

Daarom, sê sy, is die opvoeding van jou tiener ’n voortsetting van die proses wat reeds in hul kinderjare begin het, en voortgesit moet word selfs wanneer jou tiener hul vroeë 20’s nader.

Hier is Elise se wenke om jou hiermee te help:

  • Gesels gereeld met jou tiener op ’n nie-prekerige manier oor belangrike onderwerpe, soos dankbaarheid, wederkerigheid, motivering en die benutting van geleenthede.
  • Daag jou tiener uit met vrae te vra soos “Hoekom moet ’n mens dankbaar wees?”
  • Hoor jou tiener se mening, luister daarna en moet dit nie kritiseer of aftakel nie. Stimuleer verdere denke eerder deur ’n uitdaging aan jou kind te rig om hul mening te herevalueer.
  • Moedig jou tiener aan om te ontdek en te eksperimenteer met geleenthede sodat hulle sekere vaardighede kan ontwikkel.
  • Moedig jou tiener aan om betrokke te raak by liefdadigheid, gemeenskapsprojekte en by die versorging van bejaardes, kinders in kinderhuise, en selfs by diere.
  • Onthou: woorde wek, maar voorbeelde strek – ja, vir jou tiener ook! Stel dus self die voorbeeld van dankbaarheid, bedank jou tiener vir dit wat hulle doen.
  • Stel jou tiener bekend aan moontlike rolmodelle, persone met wie jy bekend is, of ander bekendes in die gemeenskap.
  • Vermy verwyte wat begin met “Toe ons jonk was. . .”
  • Vermy preke oor dankbaarheid, motivering en wederkerigheid.