’n Basiese oorsig van die veranderings aan die Kurrikulum en Assesserings-beleidsverklaring (KABV) vir Grade R tot 12.

Klik hier.