Die Vrouemonument in Bloemfontein simboliseer 'n eeu-oue baken vir vroue. Het jy geweet dat daar 40 ontwerpe van rondom die wêreld ontvang is vir die bou van die monument?