Blondines en rugbyspelers is dom. Om met ’n sekere soort motor te ry maak jou zef. As jy aan die verkeerde kant van die spoorlyn woon, is jy common. Swak onderwys is die rede vir die lae slaagsyfers op universiteit. Kyk hoe laag is die standaard van onderwys in Suid-Afrika...

Ek het ’n baie positiewe lewensingesteldheid, maar as daar een ding is wat my bloed laat kook, is dit wanneer daar veralgemenings gemaak word – spesifiek oor die onderwys.

Dis onregverdig om enige saak, enige persoon of sy situasie te veralgemeen. Geen twee sake het dieselfde oorsprong, omstandighede of gevolge nie. Tog word daar dikwels ter wille van sensasie ondeurdagte uitsprake gemaak of koerantopskrifte uitgeskree.

As ek eerlik moet wees, is daar dalk faktore in die onderwysstelsel wat ’n rol speel in die feit dat baie studente ná skool nie die mas opkom op universiteit nie, maar dit is nie die enigste rede nie. Waarom moet die onderwysberoep, wat so ’n belangrike rol speel in die voorbereiding van elkeen se toekoms, altyd in ’n negatiewe lig geplaas word en as die sondaar uitgewys word?

Ek het die afgelope naweek die koerantberigte gelees en selfs ’n gesprek daaroor op ’n televisieprogram gevolg. Ai! Die onderwysers wat die leerders nie op skool leer hoe om te leer nie, blyk die skuldiges te wees. Verskoon my, maar is onderwysers nie daar om vakinhoude te onderrig nie? Behalwe dat hulle deesdae skynbaar ook die taak het om kinders op te voed, wat eintlik die ouer se plig is.

Daar is soveel hardwerkende, gemotiveerde onderwysers wat baie meer as hul plig doen en ’n baie hoë standaard van onderrig handhaaf – met ’n liefdevolle, toegewyde hart. Veralgemenings wat impliseer dat die onderwys oral swak is, is dus onregverdig.

Ja, daar is studente wat nie weet hoe om te leer nie, maar is daar nie net soveel ander geldige redes waarom studies nie voltooi word nie? Ek kan vinnig aan ’n paar dink:

• Deurnagpartytjies en alkoholmisbruik?

• Klasse wat nie bygewoon word nie.

• Verkeerde studierigting?

• Onvoldoende finansiële ondersteuning.

Daar is soveel voorbeelde om te noem, maar ek volstaan hierby.

Ten slotte wil ek vir die volgende pleit:

Moet asseblief nie as een leerder slordig lyk met ’n hemp wat uithang of dalk in sy of haar skooldrag rook, sê dis hoe die skool is nie.

Moet asseblief nie as een onderwyser ’n misstap begaan, sê dis hoe vandag se onderwysers is nie.

Moet asseblief nie, as jong mense op universiteit onverantwoordelik is en nie hul plig nakom nie, die skuld op onderwysers pak wat elke dag hul deel doen om leerders vir die grootmenswêreld voor te berei nie.

- Olga Channing

Olga Channing is ’n adjunkhoof en Afrikaans-onderwyser aan die Hoërskool Tuine in Pretoria. Sy het al ses skoolhandboeke vir die nuwe kurrikulum geskryf, asook die Afrikaanse jeugroman Roomyskoningin. Ná 24 jaar in die onderwys is sy steeds dol op dié beroep.