Kaapstad – L

Elke skooldistrik sal ’n pop ontvang wat gesond lyk, een wat die gevolge van middelmisbruik aandui, een wat fetale alkoholsindroom verteenwoordig en een wat die gevolge toon van ’n baba wat geskud is.

“Die aanbodkettingbestuursproses is onderweg en ons hoop om die verkryging teen die einde van vanjaar af te handel,” sê Suzette Little, die stad se burgermeesterskomiteelid vir maatskaplike ontwikkeling en vroeë kinderontwikkeling.

“Die nabootsers is belangrike leerhulpmiddels wat die boodskap baie duidelik aan aan leerders help tuisbring en ek glo dit sal ’n waardevolle belegging wees.”

Deur die nabootsingoefeninge sal die poppe huil en optree soos enige baba wanneer hulle aan hierdie vorms van misbruik “blootgestel” is.

Die stad brei die gebruik van die nabootsers uit ná ’n proefprojek by ses laerskole vroeër vanjaar.

Altesaam 120 leerders het te doen gehad met ’n nabootser van fetale alkoholsindroom tydens ’n na-uurse program.

Suzette sê dit is een van verskeie ingrypings wat ingestel word as deel van ’n algemene program oor middelmisbruik.

“Ons probeer ingesteldhede verander en sodoende ’n baie brose maatskaplike samestelling herstel en kinders in die besonder aanmoedig om hulle minder kwesbaar te maak,” sê Suzette.

“Daar is geen towerstaf nie en ons sal eers in komende jare die uitwerking sien gegrond op of daar ’n verskuiwing in patrone van afhanklikheid, mishandeling en verwante maatskaplike euwels is.”

News24