Volgens dr. Lisa Damour van New York is roetine die sleutelfaktor wat kinders help ontwikkel tot tevrede mense. Emosionele warmte van ouers af is wel belangrik, maar nie so noodsaaklik soos wat ’n mens dalk dink nie.

Lisa onderskei tussen vier soorte ouers: gesaghebbend (baie warmte en ordelikheid), outoritêr (min warmte en baie ordelikheid), toegeeflik (baie warmte en min ordelikheid) en nalatig, wat op albei gebiede min bied.

Sy hou vol dat gesaghebbende ma’s en pa’s hul kinders die beste voorberei vir die volwasse lewe. In die tweede plek kom die outoritêre ouers, sê Lisa, want kinders wat aan streng reëls onderwerp word en minder emosionele warmte ontvang, het ’n groter voordeel as kinders van toegeeflike ouers aangesien hulle beter toegerus sal wees vir die lewe. 

“Kinders en tieners het warmte sowel as ordelikheid by die huis nodig,” het sy aan die Daily Mail gesê. “Die meeste ouers vind dat hulle party dae meer op dissipline fokus en ander dae weer meer toegeeflik en hartlik is. Dis die mengsel van die twee wat ons as ideale ouerskap beskou."

“Kleingoed verdien regtigwaar om warmte by die huis te kry, maar kinders en tieners in ’n gesaghebbende huishouding het die voordeel van hoë en duidelike verwagtings by die huis.”

Sy het voorts die kwessies van te veel warmte van die ouers se kant in die huis uitgestippel en opgemerk dat dié soort gedrag daartoe kan lei dat kinders sukkel met “eise van die wêreld daar buite”, aangesien hulle nie reëls en verwagtings verstaan nie.

Lisa sê selfs dat te min reëls ontwikkeling in die kinderjare strem, maar sy hou vol die swakste uitkoms is wanneer die kind nóg warmte nóg ordelikheid kry.

Wat nalatige gesinne betref, sê sy: “Dis geen wonder dat hulle geneig is om die kinders te wees wat waarskynlik die meeste gaan sukkel nie.” 

Nuwe ouers of voornemende pa’s en ma’s sal dus moontlik Lisa se teorie ter harte wil neem, hoewel julle altyd moet seker maak julle doen wat die beste is vir jul eie opset en omstandighede – en moet nooit jul kinders toelaat om te vergeet hoe lief julle hulle het nie!