Eksamens en skoolwerk is vir menige ouer net so ’n groot kopseer soos vir hul bloedjie. Die sperdatums kruip nader en die leerwerk hoop op – as jy maar net namens Boet of Sus kon leer, het jy waarskynlik! Die regte leerstyl en benadering tot hul skoolwerk kan die las op jou en jou kind verlig.

Leer ken verskillende leerstyle

“As jou kind normaalweg saam met maats wil leer en take voltooi en met jou gesels oor wat hy moet leer, is hy waarskynlik ’n aktiewe leerder,” sê Sunette Bishop, ’n opvoedkundige sielkundige van Kaapstad. Dié soort leerders verkies om iets self te beproef – soos ’n eksperiment of som – om te verstaan hoe dit werk. Alison Bennett, ’n psigometris van Johannesburg, voeg by dié leerstyl staan dikwels bekend as kinesteties. Sy sê ouers moet hul kind aanmoedig om die werk hardop vir hulle te verduidelik of op te voer, praktiese voorbeelde te gee en selfs objekte in te span om dit beter te verduidelik.

Kinders wat eerder alleen leer en self sin van hul werk maak voor hulle vrae vra, is reflektiewe leerders. ’n Kind wat sensories leer, gebruik bekende, beproefde metodes om feite vas te lê. “Sensoriese leerders is geneig om prakties te werk. Hulle memoriseer maklik feite en hou nie daarvan om take sonder goeie rede te bemoeilik nie,” sê Sunette.

Kinders wat intuïtief leer, is innoverend en verpes herhaling. Hulle werk vinnig en begryp maklik inligting.

Visuele leerders leer met behulp van diagramme, prente, grafieke, tydlyne en visuele uitbeeldings. Rus jou kind met kleurpenne en flitskaarte toe om hul visuele leergewoontes aan te moedig, sê Alison.

Verbale leerders onthou weer iets as dit hardop verduidelik is aan hulle,” sê sy ook. “Vra uit oor hul werk, bespreek dit met hulle en laat hulle werk hardop herhaal. Jy kan hulle ook aanraai om klankopnames van hul werk te maak en daarna te luister.”

Daar is ook sekwensiële leerders, wat logies werk, en globale leerders, wat na ’n geheelbeeld kyk sonder om noodwendig die skakel tussen elke stap te begryp.

Om te bepaal waar jou kind op dié spektrum val, kan jy kyk hoe hulle take tuis uitvoer. “As jy jou kind ’n opdrag gee, let op of sy dit neerskryf, vra dat jy dit neerskryf, eers een keer oefen of net luister na wat jy sê,” verduidelik Annette du Plessis, ook ’n opvoedkundige sielkundige van Kaapstad. Dit kan insig gee in jou kind se studiegewoontes.

Sunette sê die manier waarop jou kind rigtingaanwysings hanteer, kan ook insigte gee. “Wanneer ’n visuele leerder byvoorbeeld aanwysings na ’n onbekende plek moet volg, verkies hulle om na ’n kaart te kyk, terwyl verbale leerders verkies dat jy vir hulle verduidelik of geskrewe aanwysings gee.”

Annette sê ’n mengsel van leerstyle werk die beste. “Navorsing bewys dat kinders optimaal studeer wanneer al die sintuie saam ingespan word. Hoewel sommige kinders voorkeure kan toon vir een metode, is dit belangrik om die ander sintuie in die leerproses te betrek.”

Speel klaar met studiekopsere

My kind se aandag dwaal en hy sukkel om te fokus: Vra jou kind se onderwyser dat hy voor in die klas sit waar daar minder afleidings is en gee hulle ’n klein rubberbandjie of papierspeld om vas te hou sodat hulle nie vroetel nie, sê Alison. Annette beveel aan dat jy jou kind na ’n opvoedkundige sielkundige neem as hulle kwaai konsentrasieprobleme het en Sunette sê ouers moet hul kind help om ’n studieomgewing sonder afleidings te skep. “Kies ’n stil plek in die huis sonder TV, radio en mense wat verbyloop en verwyder selfone en rekenaars.” Sy stel ook voor dat ouers sorg dat ’n kind alles gereed het wanneer hulle gaan sit sodat hulle nie heeltyd moet opstaan vir water, ’n pen of om iets te eet nie.

My kind stel uit en los alles tot op die nippertjie: “Stel saam ’n studierooster op en plak dit iewers waar jou kind dit duidelik kan sien,” sê Sunette. Laat jou kind elke week of dag se werk afmerk sodat hulle op datum bly. Alison voeg by dat kinders ’n huiswerkdagboek moet hê waarin hulle elke dag se werk neerskryf.

My kind is oorwerk en plaas te veel druk op homself: Laat jou kind gereeld ’n blaaskans neem waar hulle vars lug skep, asemhaal en oefening doen, sê Alison. Sunette voeg by dat moeiliker, tydrowender werk eerste afgehandel moet word om stres te verlig en dat kinders geleer moet word om hul onderwyser of maats te vra as hulle nie verstaan nie.