“In ’n era waartydens ons rekeninge aanlyn betaal en aankope by die supermark met ’n stuk plastiek maak, kry kinders nie kans om die waarde van geld te begryp nie. Kinders moet leer dat al kan hulle dit nie altyd sien nie, is geld eg en dit groei nie aan bome of in die kuberruim nie,” sê Robyn Farrell, uitvoerende hoof van 1st for Women Insurance.

Sy deel hierdie wenke vir ma’s wat goeie gewoontes by hul kinders wil kweek.

  • Stel jong kinders bekend aan die konsep van spaar deur vir hulle ‘n spaarbus te koop en munte daarin te laat gooi. Keer dit elke week uit en tel die geld sodat hulle kan sien die aantal munte vermeerder namate hulle spaar.
  • Betrek jou ouer kinders by die beplanning van die huishoudelike begroting. Verduidelik die verskil tussen begeertes en behoeftes en demonstreer hoe besteding dienooreenkomstig geprioritiseer moet word.
  • Stel ’n goeie voorbeeld, want kinders leer baie oor die wêreld deur hul ouers se gedrag. As ouers hul geld verstandig bestee, is daar ’n groter kans dat hul kinders dit ook sal doen.
  • Leer jou ouer kinders hul besteding beplan en by hul eie maandlikse begroting hou. Verduidelik dat hul uitgawes nie hul inkomstes moet oorskry nie – of dit nou sakgeld is of geld wat hulle met huishoudelike take of ’n deeltydse werk verdien.
  • Laat jou kleuter by die supermark die geld aan die kassier oorhandig. Dit illustreer geld word geruil vir iets wat jy nodig het en deur die item te koop word jou geld minder.
  • Moedig ook jou tieners aan om hul OTM-state te lees en wys uit hoe onttrekking en deponering hul balans beïnvloed. Dit is ook ’n bron van aanmoediging om te kyk hoe hul balans vermeerder namate hulle spaar.
  • Leer jou kind hulle moet geld terugbetaal wat hulle geleen het. Wanneer hulle om watter rede ook al by jou geld leen, trek elke maand ‘n gespesifiseerde bedrag by hul maandelikse toelae af tot die geld terugbetaal is. Dit is selfs ’n goeie idee om vir hulle rente te vra!
  • Speel speletjies. Monopoly en The Game of Life en apps en aanlyn speletjies kan hulle geldbestuurvaardighede en die belangrikheid van vooruitbeplanning leer.
  • Praat oor geld. Laat hulle jou byvoorbeeld jou finansiële plan hoor bespreek en die reëlings wat jy vir jou aftrede maak. Dit kan bloot behels om ‘n gesprek met jou eggenoot te hê terwyl die kinders in die vertrek is. Sodoende kan jou kinders verstaan dat spaar ’n lewenslange strewe is.