Verskeie faktor speel ’n rol, soos die kleur van die motor en die binnekant, die grootte van die motor en hoe laat dit is. Hier is ’n raming van die temperature in ’n motor:

warmkind1

Tot 52% van kinders wat in Amerika in ’n warm motor gesterf het, se dood is veroorsaak deurdat hulle in die motor vergeet is.

Keer so dat jy jou kind vergeet

  • Los ’n speelding in die babastoel. As jy die baba in die sitplek gesit het, sit die speelding op die voorste sitplek. So sal jy ’n visuele herinnering langs jou hê.
  • Sit iets aan jou sleutelring wat jou herinner jy het ’n kind in die motor. Sit dit net aan jou sleutelring op die dae dat jy die kind vervoer.
  • Plak ’n nota teen die paneelbord vas sodra jy ’n kind in die motor het.
  • Leer die gewoonte aan om altyd op die agtersitplek te kyk voor jy die motor sluit, selfs al weet jy die kind is nie daar nie.
  • Stel herinnerings op jou selfoon vir die dae waarop jy die kinders moet vervoer.