Met eksamen hier het ons dit goedgedink om hierdie nuttige en eenvoudige studiewenke met julle te deel. 

  • Stel jou in om nie te stres en paniekerig te raak nie. Normale stresvlakke kan jou vinniger en doeltreffender help dink, maar as jou angs oorweldigend word, kan dit die teenoorgestelde uitwerking hê.
  • Dit is al bewys dat studieplekke wissel jou behoud kan verbeter. Dit gebeur omdat die brein assosiasies maak tussen wat dit inneem en die agtergrondsensasies wat plaasvind. As jy jou brein dwing om verskeie assosiasies met dieselfde studiemateriaal te maak, het dit die nodige ondersteuning om jou geheue te verbeter.
  • Navorsers het bevind dit is beter om in een sessie te fokus op verskillende maar verwante vaardighede of konsepte, eerder as om intensief op ’n enkele een te fokus. Dit gaan ’n dieper indruk op die brein help laat.
  • Dit help ook om meer te skryf: maak notas in die klas en van die inligting in die handboek, maak hersieningspakkies en maak breinkaarte; dit gaan inligting help vaslê en behoud verbeter.
  • Vermy kort voor die eksamen leer (cramming) – spasieer eerder jou studie so dat jy inligting gemaklik kan inneem. Dit verbeter jou geheue en vereis nie baie moeite nie.
  • Gebruik die internet wanneer jy moet, of jy raad oor die beste studeertegnieke soek en of jy ’n breedvoeriger verduideliking van ’n onderwerp soek. Toets jou gedurig; dit gaan jou die inligting beter help bêre en dit toegankliker maak.
  • Wees bewus van jou sterk- en swakpunte en dink aan die tye dat jy suksesvol was en wat jy gedoen het om daardie sukses te behaal. Bly kalm, bly positief en fokus net op die eksamen wat voorlê. Dink later aan alles wat volgende jaar moet gebeur.

Dit is ook nou ’n goeie tyd om te onthou dat geen CV volledig is sonder ervaring nie; ’n relevante opvoeding is nie altyd genoeg om jou loopbaan ’n hupstoot te gee nie. Boonop soek die meeste werkgewers kandidate met ’n mate van relevante ervaring, juis omdat interne opleiding so tydrowend en duur is.

-        Boston City Campus & Business College