Ons Onnie van die Week is Amanda Ntsumpa. Hier vra ons haar 'n paar vrae:

Wat is jou naam en hoe oud is jy?

Amanda Ntsumpa, 49.

Waar gee jy skool en wat onderrig jy?

Ek gee Engels Eerste Addisionele Taal vir gr. 4-7 by die Laerskool Vukanibantu buite Port Elizabeth.

Hoekom het jy ’n onderwyseres geword?

Ek wou nie altyd ’n onderwyseres word nie. Een van my hoërskoolklasmaats het my aangemoedig om onderwys te studeer. Nou geniet ek dit gate uit! Ek is passievol oor die beroep en ek is in die posisie om toe te sien dat kinders alles kry wat hulle verdien – kennis, vaardighede en waardes.

Watter drie wenke het jy vir ander onderwysers in jou veld?

1. Begin elke les met leeswerk. Ek laat die klas gewoonlik rustig word deur hulle eers as ’n groep te laat saamlees. Daarna moet elkeen op sy eie lees. Dan vra ek vrae wat op die leeswerk gegrond is. Dit is belangrik dat leerders hulself deur hul leeswerk kan uitdruk. Jy kan nie in gr. 7 wees en nie lees nie.

2. Maak seker die leerders het ’n kennis van die basiese dinge, soos die alfabet.

3. Praat altyd Engels met die leerders, ook as jy die taal as Eerste Addisionele Taal onderrig. Dit sal hulle selfvertroue gee om ook in Engels te kommunikeer.

Watter drie wenke het jy vir nuwe onderwysers?

1. Wy jou toe aan jou werk. Baie onderwysers doen dit nie. Kinders verdien net jou beste.

2. Sorg altyd dat jy die beste onderwyser is wat jy moontlik kan wees.

3. Wees altyd voorbereid vir klas – selfs op die eerste dag van die kwartaal. Beplanning is noodsaaklik, anders voel jy en die leerders verlore.

Wat is jou gunsteling-toerusting of -boeke om in die klas te gebruik?

Op die oomblik is ek versot op iPads. Vrydae neem ek gewoonlik die kinders na die personeelkamer omdat daar krag is. Dan gebruik ons die iPads en die apps wat ek as deel van my Kopskuif-Onnies-prys gewen het. Die kinders is versot op daardie sessies en neem baie meer deel as wanneer ek voor ’n swartbord skoolgee.

Wat spoor jou aan?

Ek glo kinders verdien die beste en ek wil seker maak die kinders kry wat hulle verdien. Alle opvoeders kry Caps-opleiding en ek geniet hierdie sessies wat die onderwysdepartement aanbied.

- Shané Barnard