Wetenskaplikes aan die Goldsmith-Universiteit in Londen hou vol daar is geen skakel tussen borsmelk en intelligensie nie, en dit weerspreek vorige navorsing.

Die bevindings spruit uit toetse waarby 'n groep kinders van tussen 18 maande en 16 jaar betrokke was. Party het moedersmelk gekry en ander melk uit ’n bottel. Nadat faktore soos hul ma se ouderdom in aanmerking geneem is, was die gemiddelde IK van al die kinders aan die einde van die studie 100.

Dit het die navorsers tot die gevolgtrekking laat kom dat faktore soos familieagtergrond eintlik die dryfveer agter intelligensie is.

?Daar bestaan verskille by kinders – en volwassenes – wat kognitiewe vermoëns betref, en dit is belangrik om die faktore te identifiseer wat aanleiding gee tot hierdie vermoëns,? het dr. Sophie Stumm verduidelik.

?Maar dit is onwaarskynlik dat ’n betreklik klein handeling soos borsvoeding die kern van iets sal uitmaak wat so groot en ingewikkeld is soos die verskille in die IK van kinders.

?Inteendeel, die verskille in kinders se IK word beter verklaar deur langtermynfaktore soos hul skoolopleiding.”

Altesaam 11 582 jong mense wat tussen 1994 en ’96 gebore is, was betrokke by die navorsingsprojek en hulle is vandat hulle twee jaar oud was tot op 16 nege keer getoets.

Altesaam 62 persent van die groep is vir gemiddeld vier maande geborsvoed, en die res het bottelvoeding gekry. Hulle het ’n reeks toetse in die 14-jaartydperk ondergaan, waaronder telefoniese en aanlyn toetse.

Die wetenskaplikes het aan die begin gedink die IK van dié wat geborsvoed is, sou aanvanklik hoër wees, maar sou dan begin afplat. Die werklike situasie is dat albei groepe se IK deurentyd dieselfde gebly het.

Sophie wys daarop die navorsingstuk is hoogstens interessant en behoort nie gebruik te word om moeders se besluit te beïnvloed oor hoe hulle vir hul kinders wil sorg nie. Borsvoeding kan nou wel miskien nie die intelligensie verhoog nie, maar kan help om die immuunstelsel te versterk, terwyl as jy jou kind met die bottel voed, sal dit “hulle nie verhoed om later in hul lewe ’n universiteitsgraad te verwerf nie”.

© Cover Media