Naam en van:

Brenda Jordan.

Wat en waar hou jy skool?

Ek is ’n Engels Huistaal-onderwyser by Eastwood Sekondêr in Pietermaritzburg en is al 20 jaar ’n onderwyser.

Hoekom het jy onderwys as beroep gekies?

Ek wou nog altyd ’n onderwyser wees, en my ouers het gereeld gesien hoe die binnekant van my kasdeure vol kryt geskryf is – die bewyse dat ek my boeties en sussies onderrig het. Ek het ook wonderlike onderwysers gehad wat goeie rolmodelle vir my was. Ek onthou spesifiek mev. Williams, ons voorligtingonderwyser; sy het my passie vir onderwys aangewakker. Sy was so hartlik en bemoedigend, en het elke leerder ’n geleentheid gebied om te presteer, ongeag wie hulle is. Ek wil daardie soort onderwyser vir my leerders wees.

Gee drie wenke vir ander onderwysers in jou vakgebied:

  1. Dink aan jou leerders as jou eie kinders, of as jou broers- of susterskinders.
  2. Doen vir hulle wat jy ander betaal om vir jou eie kinders te doen.
  3. Leer hulle ken; wie hulle regtig is, wat hul huislike omstandighede is, wat hul sosio-ekonomiese agtergrond is sodat jy hul wêreld verstaan.

Wat is jou gunstelingboek of -tegnologie om in die klas te gebruik?

Ek het geleer om tegno-slim te raak en gebruik dit as ’n manier om die leerproses vir my leerders in die werklikheid te anker. Daar is 45 leerders in my klasse wat gewoonlik net deur selfone aan die media gekoppel is. Ek het myself geleer rekenaarvaardig wees en gebruik onder meer Powerpoint-aanbiedings in my klas.

Wat motiveer jou?

Ek word gemotiveer deur dit wat ek kan doen om agtergeblewe leerders te bereik. Dit is ’n gevolg van my professionele ontwikkeling binne my sosialegeregtigheidstudie aan die Universiteit van KwaZulu-Natal. Ek glo niks is buite bereik nie. Ek gaan altyd maniere vind om innoverend en kreatief te wees sodat my leerders daaruit voordeel trek. Ek weet ek kan ’n verskil maak, al wil ek soms my hare uit my kop trek.

Ek is tans besig met my meestersgraad in sosialegeregtigheidsonderrig en my navorsingsvoorstel handel oor leerders se emosionele ervaringe in die klas betreffende hul leerproses. As ek ’n verskil wil maak, moet dit by my begin.

Ek word ook gemotiveer deur kommentaar van kollegas en leerders oor my onderrig en ek glo positiewe kritiek kan jou net help; jy kan beter wees as wat jy eers was. Die onderwys is ’n moeilike beroep, en so moeilik soos dit is, raak ons elke daar baie harte aan!