Kopskuif-Onnies het wyd en syd gesoek vir die skoolhoof van die eerste skool in die geskiedenis van Mitchells Plain wat 'n 100% slaagsyfer behaal het. Riyaad Najaar, skoolhoof van Hoërskool Spine Road in Mitchells Plain, is trots op sy matrieks en glo hul sukses is te danke aan "gehalte-onderwys".

riyaad
1. Hoe het julle slaagsyfer gestyg oor die afgelope 5 jaar?

Die slaagsyfer het gemiddeld met 95 - 100% per jaar gestyg. In 2013 was dit 99.5%, slegs 1 kandidaat uit 200 het nie geslaag nie.

2. Wat het julle veral verlede jaar anders gedoen?

Die getalle in die klasse is verminder. Die grootste matriekklas het 33 leerders gehad.

Wiskunde en Wetenskap klasse het sewe-uur soggens begin. Bywoning was verpligtend vir alle leerders. Onderwysers het gekonsentreer op swakker leerders. Baie moeite is gedoen om hulle op hul verwagte vaardigheidsvlak te kry.

3. Watter wenke het jy vir ander skole en ander skoolhoofde wat hulself in dieselfde posisie bevind?

Sukses hang af van die gehalte-onderwyser. Onderwysers moet 'n passie en liefde hê vir kinders en hul vak. Skoolhoofde moenie onderwysers aanstel wat nie kompeterend is nie.

Daar moet 'n etos van harde werk en werk van ‘n goeie gehalte wees. Kinders moenie werk om te slaag nie maar om goed te slaag. Die etos moet dwarsdeur die skool gehandhaaf word, nie net in matriek nie. Daar moet uitreiking en ingrypingsprogramme wees vir swakker leerders en leerders met huislike probleme. Die standaarde van alle vakke moet verhoog word. Almal moet streef na hoër standaarde. Positiewe voorbeelde moet gestel word deur alle onderwysers en die bestuur van die skool. Ouerbetrokkenheid is baie belangrik.

4. Wat het die matriekuitslae vir julle skool beteken?

Die matriekuitslae beteken baie vir ons skool en die gemeenskap. Die skool is voorheen geteister deur misdaad en bende-elemente. Vandag is daar nie meer bendes en misdaad nie, alhoewel baie van ons leerders uit bende-geteisterde gebiede kom nie. Ons skool bied 'n geleentheid aan ons leerders om bo hul huidige omstandighede uit te styg. Die skool is 'n veilige hawe vir ons leerders. Ons word oorval deur ouers wat hul kinders by ons skool wil inskryf. Ouers van oral oor glo ons skool kan vir hul kinders die uitkoms bied om die siklus van armoede en misdaad te breek. Oral praat mense van die goeie gehalte onderwys wat hul kinders van die skool ontvang en van die onderwysers wat opvoeding eerste stel.

5. Wat is julle plan vorentoe – is daar nuwe projekte, uitdagings wat julle gaan aanneem, of wil julle net voortbou op wat julle vanjaar reggekry het?

Ons het baie nuwe strategieë reggekry vir 2015. Ons het nuwe doelwitte vir die skool, leerders en onderwysers gestel. Ook het ons baie nuwe projekte wat ons gaan uitvoer hierdie jaar. Ons wil nie net voortbou op dit wat ons verlede jaar bereik het nie maar ons wil verbeter daarop. Ons streef daarna om die slaaggehalte van ons leerders te verbeter en te verhoog. Elke leerder moet met 'n vrystelling slaag om toegang te kry tot die beste universiteite in ons land. Ons wil 'n kwaliteit-leerder kweek wat 'n aanwins sal wees vir hul eie toekoms en die land se toekoms en ekonomie.

-Roxanne Eastes