Klik hier vir ’n vloeikaart wat raad gee oor probleme soos:

  • Laatkommers
  • Leerders wat die klas ontwrig
  • Leerders wat huiswerk laat inhandig
  • Leerders wat glad nie huiswerk inhandig nie
  • Leerders wat klas bank
  • Oneerlikheid
  • Boelies
  • Diefstal