Vir ’n ondersoek oor die huwelik is data van meer as 900 heteroseksuele paartjies ontleed.

Volgens die resultate het albei maats gevoel die gehalte van hul verhouding en sekslewe is swak in gevalle waar die vrou meestal na die kinders moes omsien.

“Die grootste verskil kom in by kindersorg,” sê die navorser Daniel L. Carlson. “Ons het bevind daar is weinig of geen nadelige uitwerking as mans grotendeels vir die versorging verantwoordelik is nie. Ons slotsom is dat dit baie belangrik is dat pa’s betrokke is, want anders sou ons nie so ’n hoë vlak van tevredenheid sien nie. Dit dui daarop dat die pa se betrokkenheid en om die verantwoordelikheid van die versorging van jul kind met jou maat te deel, vir albei geslagte belangrik is.”

Die navorsing is by die jaarlikse Amerikaanse Sosiologiese Vereniging bekendgestel en hoewel aangevoer is daar is min of geen nadele, is bevind wanneer mans grotendeels na die kinders omsien, is vroue die gelukkigste met hul sekslewe, terwyl mans in dié geval die minste bevredig voel. Albei partye kan dus daarby baat vind om ’n balans te handhaaf.

© Cover Media