• Hoërskool Florida Park (Roodepoort) is op soek na Afrikaans EAT onderwyser vir graad 8 en 9 vanaf Januarie 2014. Stuur jou CV en aansoek per faks na 011 672 7925 of per epos na jocelyn.keyter@gmail.com.
 • Ed-U College Hoërskool (Port Elizabeth) het ’n pos beskikbaar vir ’n skoolhoof vanaf 2014. Minimum 5 jaar onderwyservaring en bestuursvaardighede belangrik. Stuur ’n volledige CV na rozannes@e-square.co.za.

 • Laerskool Jan van Riebeeck (Kaapstad) benodig ’n entoesiastiese graad 4-onderwyser vanaf 1 Januarie 2014 in ’n beheerliggaampos. Vereistes:

  Ondervinding en kwalifikasies, CAPS-opleiding, bogemiddelde rekenaarvaardigheid, meld buitemuurse aktiwiteite, bewys can SARO-lidmaatskap.

  Doen aansoek by die skoolhoof, 52 Kloofstraat, Kaapstad, 8001. Tel. 02142342009, faks 021 4242375 of e-pos na jhoosthuizen@gmail.com. Sluitingsdatum 29 November 2013.

 • Evander Hoërskool in Mpumalanga is opsoek na onderwysers/esse wat RTT en Engels kan aanbied. Kontak Ansie by 0836059385 of 0176322314 vir meer besonderhede.

 • Buffelsrivier Privaat Primêre Skool op Laingsburg het twee poste beskikbaar 2014:Pos 1:

  Vakature: Onderwyser graad R en graad 1

  Aansoeke om hierdie betrekking vir die termyn 1 Jan 2014- 31 Des 2014 word ingewag.

  Rig u aansoek aan: Die Skoolhoof, Posbus 184, Laingsburg, 6900 of buffelsrivierskool@gmail.com

  Sluitingsdatum : 30 November 2013Pos 2:

  Vakature: Onderwyser-assistent graad R en graad 1

  Aansoeke om hierdie betrekking vir die termyn 1 Jan 2014- 31 Des 2014 word ingewag.

  Rig u aansoek aan: Die Skoolhoof, Posbus 184, Laingsburg, 6900 of buffelsrivierskool@gmail.com

  Sluitingsdatum: 30 November 2013

 • Covenant College Hoërskool in Rispark, Johannesburg het twee beskikbare poste: Senior fase Engels en sosiale wetenskappe, en Senior fase wetenskap. Stuur jou CV na gene@covenantcollege.co.za teen 20 November 2013.
 • Hoërskool Delportshoop (Noord-Kaap) het ’n vakante departementele pos vir ’n Afrikaans-onderwyser vir graad 10-12 vanaf 2014. Kontak die skoolhoof by 053 561 0149.
 • Mossie Primêre Skool (Johannesburg) het ’n pos beskikbaar vir ’n onderwyser om vanaf 2014 Afrikaanse EAT (FAL) vir graad 4-5 aan te bied. Stuur jou CV na themossie@mweb.co.za.
 • Cullinan Gekombineerde Skool buite Pretoria het ’n aflospos beskikbaar vir ’n gekwalifiseerde graad 1-onderwyser vanaf 15 Januarie tot 28 Maart 2014. Indien jy belangstel of van iemand weet wat geskik is vir die pos, kontak vir Klarissa Cronjé by 012 734 1019.
 • Toktokkie Preprimêre Skool in Durban Noord is op soek na ’n B.Prim.Ed-gekwalifiseerde onderwyseres vir ’n Afrikaanse Graad R-klas vir Januarie 2014. Stuur jou aansoek na Susie@toktokkiejungle.co.za of skakel 031 564 5256 vir meer inligting. Sluitingsdatum is 8 November 2013.
 • Hoërskool Rob Ferreira op Witrivier het ’n beskikbare pos vir 2014. Vereistes:
 • Rekeningkunde gr. 10–12
 • EBW gr. 8-9
 • Buitemuurs:  Sportafrigting sal ’n aanbeveling wees.
 • Kwalifikasies: Volledige onderwyskwalifikasies (Diploma/Graad) en SACE-geregistreer.
Volledige CV’s kan gestuur word vir aandag Die Hoof na: E-pos:  robfhs@mweb.co.za Faks No:  (013) 751 3388 Tel no:  (013) 751 2281

Sluitingsdatum:   23 Oktober 2013

 • Laerskool Lochnerhof het ’n vakature vir ’n graad R en graad RR-onderwyser vanaf Januarie 2014.
 • CAPS-opleiding en ondervinding in grondslagfase is ’n vereiste
 • Moet bereid wees om in te skakel by na-uurse aktiwiteite.

Stuur jou aansoek na:

Posbus 124

Strand

7139

of mhuman@lochnerhof.co.za.

Sluitingsdatum: 25 Oktober2013.

 • Hoërskool Alexander Sinton is op soek na ’n WKOD-opvoeder op VOO-vlak wat Afrikaans EAT kan aanbied. Stuur jou CV aan sintonhead@mweb.co.za of faks na 021 696 1756.
 • Hoërskool Montana op Worcester het ’n permanente beheerliggaam-betrekking vanaf 1 Januarie 2014 vir ’n geskiedenisonderwyser. Meld buitemuurse betrokkenheid op jou aansoek en stuur ’n verkorte CV aan hsmontana@mweb.co.za. Rig navrae aan die skoolhoof by 023 347 0476. Sluitingsdatum: 23 Oktober 2013 om 16:00.

 • ED-U College Laerskool, ’n onafhanklike skool in Port Elizabeth, het ’n vakature vir ’n gr. 3-onderwyser(es) wat in die vierde kwartaal 2013 kan begin onderrig. Nader roxannes@e-square.co.za om nog inligting.
 • Die Hoërskool Fourways in Johannesburg het ’n vakature vir ’n onderwyser wat Afrikaans addisionele taal vir gr. 8 tot 10 van die vierde kwartaal af kan aanbied. Om nog inligting oor hoe om aansoek te doen, skakel die skool by 011 465 1104.
 • Die volgende beheerliggaamposte is beskikbaar aan die Hoërskool Oudtshoorn:Toerisme gr. 10 – gr. 12

  Besigheidstudies gr. 10 – gr. 12

  EBW gr. 8 en 9

  Sportafrigting ’n sterk aanbeveling.Lewensoriëntering gr. 8 - gr 12.

  Sportafrigting ’n sterk aanbeveling.Stuur jou CV en aansoekbrief aan johan@oudhs.wcape.school.za. Vir navrae, skakel die skoolhoof by 044 2791623.

 • Laerskool Olifantsfontein (Centurion) is dringend op soek na ’n gekwalifiseerde gr. 5-onderwyser tot einde Januarie 2014. Die kandidaat moet dadelik kan begin. Skakel Elizabeth of mnr. Molepo 011 3161470 dringend of stuur die aansoek, kwalifikasies en SACE-sertifikaat na olies@mweb.co.za of faks na 0862430906.
 • Alpha Tuition (Johannesburg en Pretoria) is op soek na gekwalifiseerde wiskunde- en wetenskaponderwysers wat ekstra klasse vir matrieks ná skool kan aanbied.

Die kandidate moet:

 • Vanaf Februarie 2014 beskikbaar wees
 • Minstens een uur smiddae, twee maal per week kan werk
 • Beskikbaar wees vir die Tutor-opleidingsprogram
 • Hul eie vervoer hê
 • Professioneel, stiptelik en voorbereid wees

Om nog inligting oor vergoeding en die Tutor-opleidingsprogram, nader Alpha Tuition. Stuur aansoeke saam met jou CV na admin@alphatuition.co.za.

 • Die Randeorskool in Mondeor, Johannesburg, het twee vakatures met ingang die vierde kwartaal in 2013. Bel die skoolhoof by 011-680-1446/7 vir nog besonderhede.
 • Experi-Maatjies is ’n opvoedkundige, buitemuurse wetenskapprogram vir kinders in die grondslagfase. Indien jy ’n agtergrond het in onderwys of wetenskap en graag vir jouself wil werk, daar is nog franchise geleenthede beskikbaar in sekere areas. Vir meer besonderhede, besoek www.experi.co.za of stuur ’n e-pos aan lindi@experi.co.za of madrie@experi.co.za.
 • Die Hoërskool Koffiefontein in die Vrystaat het ’n vakature vir ’n dinamiese skoolhoof met baie ondernemingsgees met ingang 1 Januarie 2014. Die sluitingsdatum vir aansoeke is 5 September 2013. Rig aansoeke aan:

  Die Direkteur

  Xhariep-distrikkantore

  Privaatsak X20513

  Bloemfontein

  9300

 • Melkbosstrand Preprimêr (Wes-Kaap) het ’n vakante post vir ’n opvoeder vir Graad R (Engels) vanaf 1 Januarie 2014. Dis ’n beheerliggaamaanstelling.

  Vereistes: B.Ed. Engels eerste taal (moet ook Afrikaans verstaan).

  Stuur CV na melkbosprep@mweb.co.za of: The Skoolhoof, Melkbosstrand Preprimer, Posbus 10, Melkbosstrand 7441

  Aansoeke sluit 20 Augustus 2013. Indien u teen 31 Augustus 2013 nog nie vir ’n onderhoud genooi is nie, was u aansoek onsuksesvol. Die skool behou hul die reg voor om nie ’n aanstelling te maak nie.

 • Leeuwenhof Akademie in Bedfordview (Gauteng) is op soek na ’n dinamiese, ervare laerskool-skoolhoof vanaf Januarie 2014.

  Die kandidaat:

  - Word gesien in die hoogste agting in onderwyskringe en het die relevante tersiêre onderwyskwalifikasies.

  - Is vertroud met die Suid-Afrika se opvoedingsmilieu en is in voeling met internasionale tendense.

  - Het ’n bewese rekord in ’n senior leierskapsposisie binne ’n akademiese instelling, met uitstekende bestuursvaardighede.

  - Is goed toegerus om die Leeuwenhof Akademie se visie en missie te omhels en te handhaaf en die Christelike etos, waardes en erfenis van die skool in stand te hou.

  - Speel ’n belangrike rol in die bestuur, die formulering van beleid, finansies, bemarking en strategiese beplanning van die hele skool. - Moet oor strategiese en visioenêre vernuf beskik. - Moet ’n doeltreffende en uistekende kommunikeerder op alle vlakke wees. - Demonstreer verantwoordelike inisiatief en die vermoë om die skool te lei tot groter hoogtes, terwyl die handhawing van die skool se tradisies en die beskerming van die skool se handelsmerk en reputasie ten alle tye nagekom moet word.Aansoeke, wat ’n motiveringsbrief en volledige CV moet insluit, saam met die name en kontakbesonderhede van drie referente kan per e-pos aan mnr. Johan Bezuidenhout gestuur word by johanbez@leeuwenhof.co.za.Sluitingsdatum: 6 September 2013. Indien u nie binne 4 weke ná die sluitingsdatum van die skool verneem het nie, aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was.

 • Hoërskool Namakwaland in Springbok (Noord-Kaap) benodig ’n opvoeder om English First Additional Language van graad 8 tot 12 aan te bied. Dit is ’n tydelike beheerliggaamaanstelling tot 31 Desember 2013. Die pos sal daarna formeel geadverteer word. Stuur ’n volledige CV met gewaarmerkte afskrifte van kwalifikasies, lidmaatskap van SACE en ID vir aandag van die skoolhoof na 027-712-1159 (skool se faks) of e-pos hsn@telkomsa.net. Vir navrae, skakel 082-802-2349 of die skool by 027-712-1117.

Die volgende onderwysposte is beskikbaar by die Hoërskool Rob Ferreira op Witrivier:

 • English FAL/Home Language: gr. 10-12 (Januarie 2014).
 • Afrikaans huistaal/EAT: gr. 10-12 (Januarie 2014).
 • RTT: gr. 10-12 (Januarie 2014).
 • Fisiese wetenskap: gr. 8-12 (Januarie 2014).
 • Meganiese tegnologie/tegnologie: gr. 8-12 (1 Oktober 2013).
 • Ontwerp/kuns & kultuur: gr. 8-12 (1 Oktober 2013).
 • Lewenswetenskap: gr. 8-12 (1 Oktober 2013).

Buitemuurs: Sportafrigting sal ’n aanbeveling wees.

Kwalifikasies:

 • Volledige onderwyskwalifikasies (diploma/graad)
 • Geregistreer by SACE.

Volledige CV’s kan gestuur word vir aandag Die Hoof na:

E-pos: robfhs@mweb.co.za

Faks: 013-751-3388

Tel: 013-751-2281

Sluitingsdatum: 2 Augustus 2013