’n Grondslagfaseonderwyseres tans in diens van die WKOD, is op soek na ’n verplasingsgeleentheid Noord-Wes toe, verkieslik na Potchefstroom. Stuur besonderhede na juffrouleroux@gmail.com indien jy van so ’n geleentheid weet.

’n Onderwysers is op soek na ’n pos as Engels onderwsyer in die noorde van die land vir 2014. Sy kan ook geskiedenis, sosiale wetenskappe en toerisme aanbied. Kontak haar by chereze.fourie@gmail.com indien jy van so ’n pos weet.

’n Laerskoolonderwyseres soek ’n betrekking in Pretoria. Haar hoofvakke is wiskunde en wetenskap. Sy is bereid om ’n beheerliggaam- of departementele pos te aanvaar. Kontak haar by 072 267 9016 of stuur ’n e-pos na sorynblom@gmail.com.

’n Finalejaar grondslagfaseonderwysstudent wil graag vanaf 2014 op Potchefstroom skoolhou. Sy is Afrikaans en Engels magtig. Kontak Leeandra Cristo by 084 844 4082 of leacristo@gmail.com.

’n Grondslagfaseonderwyseres is op soek na ’n betrekking in Jeffreysbaai of Port Elizabeth. Kontak Stacey-Lee Smith by 084 444 3980 of staceyleesmith90@gmail.com.

’n Laerskool-onderwyseres is op soek na ’n pos in Saldanha of die Hopefield-omgewing vir 2014. Sy kan Afrikaans en kuns en kultuur aanbied. Indien jy van ’n beskikbare pos weet, kontak haar by yvcordier@gmail.com.

’n Laerskool-onderwyseres soek na ’n pos op Klerksdorp. Sy kan grondslagfase en/ of Afrikaans en lewensoriëntering vir graad 4-7 aanbied. Sy het ervaring en is by SACE geregistreer. Kontak haar by sanchen@koshcom.co.za of skakel 083 294 2388 indien jy van ’n toepaslike pos weet.

’n Finalejaar-grondslagfasestudent soek na ’n grondslagfasepos vir 2014. Kontak haar by fouriealice@yahoo.com.

’n Voornemende onderwyser wat tans deur Unisa NOS (PGCE) studeer is op soek na ’n studenteonderwyspos vir Afrikaans (graad 7-9) en aardrykskunde (graad 10-12) in Strand, Gordonsbaai, Hermanus of Caledon. Stuur besonderhede na day.liza@gmail.com.

’n Voornemende onderwysstudent is op soek na ’n studentepos in die Oos-Rand. Sy gaan aanstaande jaar B.Ed Intermediêre Fase studeer. Kontak Zànita kontak by zgillmer@gmail.com of 076 263 7373 of 079 010 7694.

’n Tweedejaarstudent wat tans gasvryheidstudie, Afrikaans en sielkunde studeer is op soek na ’n studentepos vir 2014. Sy het ook ervaring in natuurwetenskappe en Afrikaans vir graad 4 en 5. Kontak haar by mariskaoberholzer@yahoo.com of0745784401.

Jennifer Myburgh is ’n gekwalifiseerde grondslagfase onderwyseres is op soek na ’n pos in die Vaal driehoek vir 2014. Sy het ’n geldige PDP-lisensie en rig mini-krieket en mini- rugby af. Sy het ook al mini-netbal en mini-hokkie afgerig. Sy is tans ’n graad 4-onderwyseres en bied Afrikaans EAT (FAL), Engels huistaal en EAT, sosiale wetenskappe en lewensoriëntering aan. Kontak haar by  0836564308.

’n Onderwyseres soek na ’n betrekking vir 2014 en kan die volgende vakke aanbied: verbruikerstudies, besigheidstudies en EBW. Kontak minkiebekker@gmail.com indien jy van so ’n pos weet.

’n Finalejaar-onderwysstudent wil graag van Januarie 2014 as wiskunde- en wetenskaponderwyseres in Port Elizabeth werk. Kontak haar by m.hudson199103@gmail.com of 0728411683 indien jy van so ’n betrekking weet.

’n Onderwyseres wat tans haar nagraadse onderwyssertifikaat op Tukkies voltooi, soek ’n laerskool-onderwyspos in Pretoria vir 2014. Sy spesialiseer in wiskunde en EBW en het ’n BComm-graad. Stuur besonderhede van ’n toepaslike pos aan janell@pst.co.za.

’n Finalejaar-onderwysstudent met wiskunde en lewensoriëntering in intermediêre en senior-fase is op soek na ’n pos in Pretoria vir 2014. Kontak haar by elizaan.claassens@gmail.com indien jy van so ’n pos weet.

’n Onderwysstudent is op soek na ’n studenteonderwyser-betrekking in Pretoria of Centurion in 2014. Kontak die kandidaat op 0828828874 of deona.schoeman@gmail.com.

’n Voornemende onderwysstudent is op soek na ’n studentepos in die Oos-rand. Sy gaan B.Ed intermediêre fase studeer. Kontaak haar by elainegagiano@gmail.com of 0711826371.

’n Finalejaar-onderwysstudent wat ’n Funza Lushaka-beurshouer is, soek na ’n betrekking in die Vaaldriehoek vir 2014. Sy studeer B.Ed grondslagfase. Kontak haar gerus op 0796657233 indien jy van ’n toepaslike pos weet.

’n Afrikaans-onderwyseres is op soek na ’n pos in die Constantia/ Gordon/ 14de laan omgewing. Kontak haar gerus op 083 995 2855 of stuur ’n e-pos aan anandie@mweb.co.za.

’n Onderwyseres wil graag wiskunde of wiskundige geletterdheid in Boksburg of Kempton onderrig. Haar kontakbesonderhede is aliebenberg7@gmail.com of 082329997.

Vir 2014: Lewensoriëntering (gr.8-12) of sosiale wetenskappe en/of ekonomiese bestuurswetenskappe (gr.8-9) in die Kaap, Stellenbosch of Boland-gebied. As jy van so ’n geleentheid weet, stuur ’n e-pos na martinmarlo@yahoo.com of skakel 079 535 1822.

Indien jy weet van ’n onderwyspos vir intermediêre fase in Bloemfontein vir 2014, stuur asseblief die inligting na carine.neveling@yahoo.com.

’n Onderwyser wat spesialiseer in die VOO-fase in geografie, lewensoriëntering en RTT soek ’n pos in Centurion/ Midrand/ Pretoria. Stuur asseblief die besonderhede na jakolienn@vodamail.co.za of 079 510 5065.

’n Laerskoolonderwyseres soek ’n pos in Springbok, Bitterfontein of Nuwerus. Stuur besonderhede na anna.rademeyer00@gmail.com of 0714056629.

’n Onderwyseres is op soek na ’n VOO-pos in die suide van Johannesburg. Sy kan Afrikaans, lewensoriëntering en sosiale wetenskappe onderrig van gr. 8-10. Stuur besonderhede van so ’n pos na malliebunny@gmail.com of 073 278 4974.

’n Laerskoolonderwyseres is op soek na ’n betrekking op die platteland (Oos-Kaap, Wes-Kaap of Noord-Kaap). Sy onderrig tans gr. 5-7 en bied tans sosiale wetenskappe, lewensvaardighede, EBW en Afrikaans EAT aan. Sy is bereid om betrokke te raak by buitemuurs en koshuisdiens. Kontak haar by verona@richardia.co.za of 073 841 4557.

’n Onderwysstudent in haar finale jaar is op soek na ’n pos aan ’n hoërskool op Vanderbijlpark of Hartbeespoortdam vanaf Januarie 2014. Haar hoofvakke is RTT en Engels. Indien jy van so ’n geleentheid weet, nader Karischa by 083 287 6025 of stuur ’n e-pos aan karischa.stadler@gmail.com.

’n Grondslagfase-onderwyseres is op soek na ’n departementele pos in Klerksdorp, op Orkney of Stilfontein. Sy is tans in ’n departementele pos in Noordwes. Stuur besonderhede van poste aan jerfourie@gmail.com of bel 084-225-8441.

’n Onderwyseres met ’n vlak 4 NQF-kwalifikasie is op soek na ’n betrekking in Durban. Sy het sedert 2001 ondervinding as ’n gr. R-onderwyseres en sy kan in Afrikaans en Engels onderrig. Kontak haar gerus by sonel.steyn@yahoo.com as jy van ’n geskikte pos weet of haar CV wil aanvra.

’n Finalejaar-onderwysstudent is op soek na ’n departementele pos (vir intermediêre fase) in die Gauteng-Wes-distrik. Sy is ’n Funza Lushaka-beurshouer met Afrikaans en natuurwetenskappe as hoofvakke. As jy van ’n geskikte pos weet, stuur gerus die besonderhede aan rozaan.hetzel@gmail.com.

Ek is op soek na ’n onderwyspos in die Swellendam-area. Ek gee op die oomblik Graad 4 en het verlede jaar ook Graad 5 gegee. Vakke is: Afrikaans, Engels, Sosiale Wetenskappe, NW en LO. Ek is netbalorganiseerder, SW vakhoof, dien op verskeie komittees en is ’n leier by ’n fondsinsameling vir die skool. Kontak Leandri Swart by leandris331@gmail.com of 0843177730.

’n Onderwyseres is op soek na grondslag- of intermediêre fase-pos in die Kaap omgewing. As jy van so ’n pos weet, stuur gerus die besonderhede aan Anna Rademeyer by anna.rademeyer00@gmail.com.

Mart-Marie Holthauzen is op soek na ’n pos by ’n laerskool in Pretoria vir 2014. Stuur besonderhede na martholtzhausen@gmail.com.

Ek soek ’n departementele pos in of om Zeerust (Noordwes). Ek is reeds permanent aangestel en trou in Desember. My verloofde bly in Zeerust. Kontak gerus vir Chantel du Plessis by chantelduplessis@hotmail.com

’n Onderwyseres soek graag ’n pos by ’n laerskool. Sy het B.Ed met die volgende vakke: Afrikaans, Engels en Sielkunde. Die kandidaat het ook ’n diploma in Somatologie. Kontak gerus vir Blanche Durant by Blanchedurant@yahoo.com indien jy van so ’n betrekking weet.

’n Finalejaar onderwysstudent soek ’n betrekking in Pretoria. Die kandidaat is ’n Funza Lushaka-beurshouer en haar hoofvakke is Lewenswetenskappe en Besigheidstudies. Stuur gerus die besonderhede van so ’n pos aan Anri Lombard by anri1409@gmail.com.

’n Onderwyseres is op soek na ’n pos vir grondslagfase in die Alberton-omgewing. Die kandidaat het ’n B.Ed-kwalifikasie. Stuur asseblief ’n e-pos na adillesteyn@gmail.com indien jy van so ’n pos weet.

’n Onderwyser wat B.Ed. Intermediêre Fase (met wiskunde en wetenskap as vakke) studeer het, is op soek na ’n pos vir 2014. Stuur besonderhede na duplessismarchell@yahoo.com.

’n Onderwyseres wat tans ’n departementele pos op Touwsrivier het, soek ’n pos in die Swellendam-omgewing. Sy is bereid om oorgeplaas te word of ’n beheerliggaampos te aanvaar. Sy het Afrikaans, Engels, lewensoriëntering en sosiale wetenskappe vir gr. 5’s gegee en gee tans vir gr. 4’s LO prakties en sosiale wetenskappe. Sy is die netbalorganiseerder en rig die 0/13-span af, die LO-gimnastradeleier en SW-vakhoof. Sy dien in die OOS-span en doen debutante-geldinsameling. Sy woon tans die Lit/Num-opleiding by en het opleiding in Caps. Sy is bereid om betrokke te raak by buitemuurse aktiwiteite en het eie vervoer. Stuur besonderhede na leandris331@gmail.com

I am a qualified ECD NQF Level 4 teacher that has taught at numerous private nurseries and government schools (Gr R and under). I stay in Durban and I am currently looking for a position in this area for 2013/2014. Afrikaans or English schools can contact me at sonel.steyn@yahoo.com.

Ek is op soek na ’n onderwyspos vir 2014. Ek is tans ’n finalejaarstudent en studeer sielkunde (jaar 1-3). Ek beoog om volgende jaar deeltyds deur Unisa NGOS in grondslagfase te studeer. Poste in Pretoria, Krugersdorp of die omliggende omgewing sal oorweeg word. Stuur details na monica.naude9007@gmail.com