Die ondersoek is in vyf lande uitgevoer met ’n steekproefgrootte van 5,7 miljoen kinders, onder meer as 30 000 met outisme. Die navorsers sê die steekproefgrootte van die ondersoek het hulle meer betroubare bevindings gebied oor die afsonderlike uitwerking van ma- en pa-ouderdom op die risiko vir outisme.

“Die verband tussen ouderdom van ouers en outisme is in verskillende steekproewe hier en op ander plekke in die wêreld ondersoek,” sê Brian Lee, ’n medeprofessor in epidemiologie en biostatistiek aan die Drexel-universiteit. “Nie elke enkele verhandeling het ’n verband getoon nie, maar oor die algemeen blyk die boodskap te wees dat ouer ouers ’n verhoogde risiko loop om ’n kind met outisme te hê. Die ondersoek, wat die deeglikste en grootste is wat tot dusver uitgevoer is, bevestig dit.”

Interessant genoeg het die ondersoek getoon die voorkoms van outisme is nie net hoër onder ouer ouers nie, maar ook in gevalle waar daar ’n groot ouderdomsverskil tussen die ouers is. “Die outisme-koerse het ook toegeneem met groter gapings tussen twee ouers se ouderdomme,” word verduidelik op die webtuiste autismspeaks.org. “Die koerse was die hoogste wanneer die pa’s tussen 35 en 44 jaar oud en hul lewensmaats 10 of meer jaar jonger was. Omgekeerd het die koerse toegeneem wanneer die ma’s in hul 30’s en hul lewensmaats 10 of meer jaar jonger was.”

Die ondersoeke het ook getoon die risiko vir outisme verhoog beduidend wanneer pa’s ouer is, met die hoogste risikofaktore wat voorkom wanneer pa’s in hul 50’s is. “Die hoër risiko wat verbind word met pa’s bo 50 strook met die idee dat genetiese mutasies verhoog saam met ’n man se ouderdom en dat die mutasies tot die ontwikkeling van outisme kan bydra,” sê Autism Speaks in ’n opsomming van hul bevindings.

Maar moet ouer ouers of ouers met ’n ouderdomsverskil van 10 jaar of meer twee keer dink voor hulle met ’n gesin begin? Maureen Durkin, ’n professor in bevolkingsgesondheidswetenskap en pediatrie aan die Universiteit van Wisconsin-Madison, sê nee. “Die meeste spruite van ouer ouers ontwikkel nie outisme nie en die oorsaaklike aard van die verband word nog nie ten volle verstaan nie.”

BRONNE: AUTISMSPEAKS.ORG, HEALTH.USNEWS.COM

Saamgestel deur Lindsay de Freitas