Deur Wilmarie Grobbelaar en Riaan Rudman

Onderwysers, ouers, vriende en familie doen hul bes om jou hierop voor te berei. Ongelukkig val die klem dikwels op die akademie, terwyl die sosiale veranderinge ewe moeilik is.

Kortom, jy sal ’n klompie fases beleef terwyl jy aanpas by jou nuwe sosiale omgewing. Aanvanklik sal die nuwe sosiale struktuur jou dalk aangryp en bekoor. Tog kan jy angstig en gefrustreerd raak as jy hierdie fase romantiseer terwyl jy sukkel om jou plek te vind.

Daarna volg aanpassing. Hoe meer jy aan hierdie nuwe omgewing blootgestel word, hoe meer waarskynlik sal jy jou nuwe omgewing leer ken, leer wat jy daarin kan verwag en eindelik gemaklik daarin wees.

Jy kan jouself dalk selfs vir nuwe, opwindende geleenthede oopstel.

Die tweede fase word deur angstigheid gekenmerk. Hoe jy in hierdie fase optree, bepaal hoe jy jou lewe bestuur en jou plek gaan vind. Dit kan selfs vir die oulikste, straatwysste student moeilik wees om skielik meer verantwoordelikheid te hê, maar ook die meeste persoonlike vryheid tot nog toe.

Jy moet hierna oplet:

look out

Gelukkig is daar oplossings vir enige uitdaging wat kan opduik. Wat jy doen en hoe jy beplan om hierdie uitdagings te hanteer, sal jou help om beheer te neem oor jou nuwe studentelewe.

Uitdaging: afsondering

Aksie 1: Maak nuwe vriende. Koshuise en privaat studenteorganisasies het baie sosiale geleenthede waar jy studente kan ontmoet. Soms maak ’n mens nuwe vriende deur net ’n gedeelde belangstelling of om elke dag langs dieselfde persoon te sit. Jy kan jou ook aan mense voorstel of vra gedeelde vriende moet julle voorstel. Vriende is noodsaaklik om afsondering te vermy, die verlange huis toe te besweer en te voel jy hoort tuis.

Aksie 2: Neem deel deur by ’n organisasie of studiegroep aan te sluit of om aan ’n sportsoort deel te neem. Om te voel jy is deel van iets sal jou help om jou plek te vind. Lidmaatskap, groepe en spanne gee die ondersteuning wat jou sal help om jou eie identiteit op die kampus te kry terwyl jy jou horisonne verbreed.

Uitdaging: om onmatig of oorweldig te wees

Aksie 3: Hou matigheid voor oë. Jou persoonlike vryheid op universiteit is opwindend, maar jy moet sommer dadelik grense stel en ’n balans handhaaf. Dis goed en wel om sosiale geleenthede by te woon en aan sport deel te neem, maar sosiale ervarings moet ook matig wees. As jy nie ’n balans handhaaf nie, kan iets soos ’n druk sosiale lewe jou maklik oorweldig. Dis belangrik om ’n studierooster op te stel om jou sosiale en akademiese pligte te balanseer.

Uitdaging: risiko van onverdraagsaamheid 

Aksie 4: Respek, wat ’n groot deel is van jou plek vind, is ook om ander se plek in die struktuur te respekteer. Sosiale aanpassing op universiteit sal jou blootstel aan mense wat anders is as jy – mense met ’n ander taal, godsdiens en/of waardes. Wend beslis ’n bewustelike poging aan om meer van die mense om jou te leer. Jy sal dalk nie altyd met hulle saamstem nie, maar jy moet hulle altyd respekteer. Onthou, begrip is belangrik.

Jy moet bowenal onthou, angstigheid wat verwant is aan verandering, is ’n normale en gesonde menslike eienskap. Tog mag die vrees van verandering nooit jou aanpassing in die wiele ry nie. Wees betrokke en neem deel, hou matigheid voor oë, wees verdraagsaam en respekvol in jou studentelewe.

Riaan RudmanRiaan Rudman is ’n senior dosent aan die Universiteit Stellenbosch se departement van rekeningkunde.

Wilmarie GrobbelaarWilmarie Grobbelaar is ’n taalspesialis aan die Universiteit Stellenbosch se departement van rekeningkunde.