storieboom

Storieboom (Oxford University Press)

Toe onderwysers verlede week gevra is om leesreekse vir die grondslagfase aan te beveel, het die naam van Oxford University Press se Storieboom-reeks vir leerders in gr. 1-6 dikwels opgeduik.

Die reeks volg ’n holistiese taalbenadering met die fokus op die storie. Dié benadering is gegrond op die uitgangspunt dat kinders wat nie gereed is om simbole te interpreteer nie, wel in staat is om ’n storie te interpreteer en oor te vertel. Die reeks is buigsaam en onderwysers kan materiaal kies wat geskik is vir hul leerders.

Aangesien die kursus op groeponderrig gegrond is, is daar geen definitiewe onderskeiding of afsnypunt tussen grade nie. Aan die begin van ’n nuwe skooljaar gaan ’n groep met die reeks voort waar hulle aan die einde van die vorige jaar opgehou het.

Wat maak Oxford University Press se Storieboomspesiaal?

  • Dit is die volledigste leesreeks in Afrikaans beskikbaar.
  • Dis kleurryk, modern en geskik vir verskillende kultuurgroepe.
  • Elke boek bevat ’n volledige storie.
  • Die kleurkodering vergemaklik die onderwyser se werk.
  • Dit het talle hulpbronne vir onderwysers, soos onderwysersgidse.
  • Vaslegging vind plaas met behulp van speletjies en die lees van nog boeke op dieselfde vlak – dus geen vervelige herhaling nie.
  • Dit bevat ekstra materiaal vir stadige lesers.
  • Die materiaal is deeglik in klaskamers getoets.
  • Die stories stimuleer leerders sodat hulle gouer hul eie stories kan begin skryf.

Kyk ook uit vir Vlooi se Avonture, ’n CD met liedjies wat ook vir taalvaslegging in die grondslagfase gebruik kan word. Dié CD is vir ’n Huisgenoot-Tempo-prys benoem.

vlooi