Onderwysers se werk is nie maklik nie – en moenie dat enigeen jou iets anders wysmaak nie. Jy is op enige gegewe tyd die opsigter van 40 jong mense se aandag en emosies en tog moet jy gedurig jou eie emosies in bedwang hou.

Volgens Pieter van Jaarsveld, skrywer van The Heart of a Winner, is selfkennis die sleutel tot emosionele intelligensie, wat belangrik is vir jou sukses in die werkplek. Daarsonder sal jou doeltreffendheid, ook by die skool, ingeboet word.

As onderwyser is dit belangrik om jou eie emosies te verstaan omdat dit vir jou ’n beter begrip sal gee van ander mense – en die 30-plus kinders wat vir ses uur per dag na jou staar. Selfkennis is ’n belangrik boublok van emosionele intelligensie. As jy gedurig woede-uitbarsings het en in die klaskamer skree, moet jy dalk jou selfkennis verbeter.

Ons almal bestaan in ’n stroom van emosionele boodskappe en impulse. Ons moet die aard van die inligting verstaan wat hierdie impulse stuur, dit beheer en dan op ’n konstruktiewe wyse bestuur.

Probeer die stappe om jou selfkennis te verbeter en te leer hoe om reg op ander en gebeure in ons lewens te reageer:

Ondersoek jou opsomming van ’n persoon of situasie Jou gevoelens, aksies en reaksies word beïnvloed deur jou gedagtes en praatjies met jouself. Byvoorbeeld, die hoof van jou afdeling kom ’n les waarneem en jy hoop dit verloop baie goed. Maar terselfdertyd is jy ook bekommerd dat jy ’n volslae mislukking sal wees. As jy kan raaksien dat jy ’n negatiewe oortuiging oor die situasie het, kan jy dit in iets positiefs omswaai. Oorweeg die gevolge van jou persepsies Ons maak dikwels aannames wat gegrond is op wat ons omtrent ’n ander persoon se gedrag waarneem. Een kind se frons kan dalk beteken hy konsentreer hard, terwyl ’n ander een s’n dalk beteken sy is werklik ongelukkig. Jy moet leer om te onderskei tussen wat jy glo jy waarneem, en hoe jy ’n persoon of situasie opsom. Bly in voeling met jou gevoelens

Jy het dalk ’n rowwe dag by die skool gehad en as jy by die huis kom, is jy kortaf met jou familie. Stop vir ’n oomblik en neem jou gevoelens in oënskou – jy sal dan besef dat die frustrasie wat jy by die skool ervaar het, eintlik vir jou uitbarsting verantwoordelik is.

  • Wees bewus van verskuilde agendas en bedoelings

Ons het almal soms sekere bedoelings as ons iets doen, sonder dat ons bewus is dat daar eintlik ’n verskuilde agenda daaragter is. Probeer identifisfeer hoekom jy op ’n sekere manier optree teenoor die leerders in jou klas of ’n spesifieke onderwerp wat jy aanbied.

Dink aan die gevolge van jou optredes

Jy aksies dra dalk ’n heel ander beeld van jou aan ander oor as waarvan jy bewus is. Dis dalk ’n goeie idee om iemand na aan jou, of ’n goeie spanmentor, te vra om vir jou terugvoer te gee om jou te help om meer bewus te word van jou aksies en hoe ander dit dalk ervaar.

Bron: The Heart of a Winner deur Pieter van Jaarsveld. Beskikbaar by kalahari.com.