Noudat die vierings ná matriek herinneringe word om te koester, staan 2013 se skoolverlaters op die drumpel van hul volgende groot lewensavontuur: die begin van hul naskoolse studie. Dit is vreesaanjaend om die huis en skool te verlaat en tersiêre opvoeding en ’n nuwe omgewing aan te pak, en die lewensuniversiteit gaan ook nog ’n paar onverwagte lewenslesse uitdeel.

“Ongelukkig oorweldig die lewe jong mense soms wanneer hulle hierdie nuwe tydperk betree, in so ’n mate dat studeer en die verlangde kwalifikasie behaal, soms in die niet verdwyn, dikwels met rampspoedige gevolge,” sê dr. Anne-Ka van den Hoek, die akademiese bestuurder by die Onafhanklike Instituut vir Opvoeding.

“Daarom is dit belangrik dat voornemende studente hul kop regkry om die gesonde omgewing te skep wat hulle die goeie punte sal help kry wat hulle aan die einde van die jaar wil behaal,” sê Anne-Ka.

Sy sê daar is ’n paar verstandige voornemens wat nuwe studente goed te pas sal kom en die grondslag vir sukses in 2014 sal lê.

“Gaan geniet gerus student wees met oorgawe en die wonderlike nuwe ervarings wat hierdie lewensfase bied, maar verbind jou terselfdertyd daartoe om elke dag minstens een stap na selfbemagtiging en -verbetering te doen. Hierdie klein daaglikse verbintenisse sal bymekaartel en oor die volgende drie of vier jaar rente verdien wat jou aan die einde van jou studies van jou tydgenote sal onderskei.”

Anne-Ka sê hierdie klein dade van daaglikse bemagtiging sal ’n hanteerbaarder lewe en omgewing teweegbring, wat op sy beurt ’n goeie uitwerking op baie aspekte van studente se lewe sal hê, onder meer hul studie.

Nuwe studente moet hulself die volgende belowe in 2014:

1. Ek sal let op hoe ek my tyd gebruik. Ek sal my vrye tyd in blokke verdeel wat opsygesit is aan ontspan saam met vriende en familie, my liggaam en verstand oefen, en my passies nastreef. Dit sal my ’n gepaste balans tussen werk en plesier help vind.

2. Ek sal die drie goed neerskryf wat ek verlede jaar in my studie anders moes gedoen het en elke week terugkyk dat ek nie weer in dieselfde gewoontes verval nie.

3. Ek sal minstens een gemeenskapsaktiwiteit kry en ondersteun, want ek wil erken dat ek ’n verantwoordelikheid het om terug te gee aan diegene wat minder bevoorreg as ek is.

4. Ek sal “een app op ’n slag” vat deur elke maand ’n nuwe tegnologiese vaardigheid aan te leer (wat nie oor speletjies of sosiale media gaan nie), selfs al is dit net die kortpaaie op my toetsbord. Dit alles maak my doeltreffender.

5. Ek sal behoorlik eet en oefen, nie omdat ek oral waar ek gaan die middelpunt van belangstelling wil wees nie, maar omdat ek goed sal lyk, meer selfvertroue sal hê en my beste sal kan lewer wanneer ek goed voel en gesond is.

Dr Anne-ka van den Hoek Dr. Anne-Ka van den Hoek is die akademiese bestuurder by die Onafhanklike Instituut vir Opvoeding