Te min slaap omdat jy te vroeg opstaan en te laat gaan slaap, kan nadelig wees vir jou. En met moderne tegnologie, soos tablette en selfone wat mense wakker hou, waarsku kenners teen die gevare wat daarmee gepaardgaan, veral hoe dit die deel van die brein raak wat reageer op die bereiking van doelwitte en leer uit sukses.

Navorsers is veral bekommerd oor hoe ’n gebrek aan slaap tot riskante gedrag onder tieners kan lei.

’n Span aan die Universiteit van Pittsburgh het 35 deelnemers tussen 11 en 15 jaar vir twee aande in ’n slaaplaboratorium gemonitor. Die helfte van die groep het 10 uur slaap ingekry teenoor die ander wat net vier uur geslaap het.

’n Week later het elke groep slaapgewoontes omgeruil, en hul brein is met elke besoek geskandeer, en ook toe hulle deelgeneem het aan ’n aktiwiteit waar hulle $1 of $10 kon wen. 

Deelnemers het ook vraelyste ingevul wat hul emosionele funksies en tekens van depressie bekyk het.

Uit die bevindings het die kenners agtergekom onvoldoende slaap het ’n impak op die putamen, die deel van die brein wat in beheer is van leer uit belonings en doelwitte. Hoe meer slaap die jongklomp gekry het, hoe duideliker was hul oordeel. Te min slaap, daarenteen, het die putamen minder op belonings laat reageer.

Laasgenoemde reaksie is ook gevind in dié wat nie genoeg slaap gekry het nie maar vir ’n beloning van $10 gespeel het. 

Meer simptome van depressie.

Die gemoedstoestand van deelnemers is ook geraak deur nie genoeg slaap nie, met meer simptome van depressie wat aangedui is wanneer nie veel aktiwiteit in die putamen plaasgevind het nie. 

Oor die algemeen dui die eksperiment daarop dat ’n gebrek aan rus in die voortiener- en tienerjare negatief kan beïnvloed hoe die brein belonings verwerk. Die brein reageer nie op belonings nie, wat aandui dat die mens nie belangstel nie.