Julle wil graag die beste grondslag en toekoms moontlik vir jul kinders verseker en oorweeg dit om volwasse vertrouelinge by hul lewe te betrek. 

Dis nou om hul lewensuitkyk en opvoeding te verbreed, maar ook om jou minderjarige kind se finansiële sekuriteit te verseker indien julle as ouers onverwags sou sterf.

Peetouers of voogde is hoe na sulke “ander ouers” verwys word, maar wetlik het hulle nie dieselfde status nie. 

Hoe maak ek iemand my kind se wetlike voog?

Jy moet in jou testament jou kind se voog of voogde benoem. As jy en jou maat tegelyk sterf, sal die meester van die hooggeregshof die benoemde mense as die wettige voogde bekragtig. Hulle moet dan na die kind omsien; gewoonlik tot die ouderdom van 18. 

As net een ouer sterf, word die oorlewende ouer die alleenvoog, behalwe as die hof besluit die oorblywende ouer is ongeskik om jul kinders te versorg.  Die Fidusiêre Instituut van Suider-Afrika (Fisa) sal proku­reurs of trustmaatskappye aan­beveel wat jou kan help met die opstel van ’n testament waarin jy die voogde uitstip.

Gaan sien meer as een regsfirma of trust­maatskappy en vergelyk die kwotasies. Al bied hulle aan om die testa­ment gratis op te stel, vra of hulle aandring om die eksekuteur te wees en wat hul ­fooie sal wees.

Hoe kies ek my kind se voog?

Richus Nel, ’n finansiële adviseur by PSG Wealth, beveel aan: Vra mense wat jy vertrou en maak seker hulle is bereid en daartoe in staat. Hulle moet weet jy sal hulle in jou testament as voogde benoem. 

Maak seker julle het gedeelde waardes:

  • Op watter ouderdom sal die voog jou kind by ’n maatjie laat oorslaap?
  • Hoe sal die voog reageer as jou kind op skool sukkel?
  • Watter invloed sal jul groter familiegroep uitoefen?

Bespreek ook met die voog hoe jy beplan om jou kinders finansieel te versorg.

Pas aan as omstandighede verander

Dink oor wat sal gebeur indien jou aangestelde voog skei of emigreer. Dis belangrik om ’n tweede voog in jou testament te benoem ingeval jou eerste keuse ongeskik raak.

Hersien gereeld jou keuse van voogde. As die mens nie meer in ’n posisie is om na jou kind om te sien nie, benoem iemand anders, beveel Richus aan.  

Vermeld in jou testament waarom jy die voogde verkies. As jy en jou gade tegelyk sou sterf, behoort die meester van die hof jou aanbeveling in ag te neem.

Jy moet steeds finansieel vir jou kind voorsien

Die voog moet verkieslik finan­sieel stabiel wees. Maar jy kan nie net aanvaar hulle sal in al jou kind se geldelike behoeftes voorsien nie. Die voog se omstandighede kan ook verander.

Raadpleeg ’n finansiële beplanner oor ’n lewenspolis of ander beleggings wat jou kinders se versorging en opvoeding kan dek.

Wie sien om na hul erfporsie?

Jy kan in jou testament uitstip wie jou kind se erfporsie bestuur, sê Richus. Dis gewoonlik die trustees van ’n testamentêre trust. Die bates en geld wat jy aan jou kinders nalaat, word dan deur die trust gebruik om in hul behoeftes te voorsien.

Maak jy nie so ’n voorsiening nie, kan die meester van die hof gelas dat jou bates (soos eiendom) verkoop word. Die opbrengs sal dan deur die staat se  Voogdyfonds belê word. Fisa kan jou na prokureurs en trustkonsultante verwys wat kundig is om trusts op te stel. 

Wat gebeur as ek nie 'n voog aanstel nie?

Die meester van die hof sal dan besluit wie jou minderjarige kinders grootmaak. Dit kan ’n familielid wees met die finansiële middele om jou kinders te onder­hou, maar van wie jy glad nie hou nie. Maak dus in jou testament seker jou wense word uitgevoer. 

Wat is die verskil tussen peetouers en voogde?

Peetouers

Dis ’n ererol vir ’n gunsteling­familielid of vriend. ’n Peetouer kan ’n wonderlike rol speel en jou kind leiding en emosionele steun gee. Maar enige finansiële bydrae of materiële sorg aan jou kind deur die peetouer ná jou afsterwe is vrywillig. 

Voogde

Hulle het ’n wetlike status wat deur die hof bekragtig word. As voogde sal hulle vir jou minder­jarige kind se versorging verant­woordelik wees.

Voogde is ook wetlik gemagtig om vir jou minderjarige kind spaarplanne en polisse uit te neem en studie­lenings vir universiteit. Daar is ’n wetlike prosedure om voogde aan te stel. Peetouers kan ook as voogde aangestel word.

Wenk
As jy gevra word om voog te wees, maak seker die ouer voorsien finansieel vir die kind voor jy dit aanvaar. 

Kom neem deel aan die gesprek
  • Stuur voorstelle en versoeke na geldsake@huisgenoot.com
  • E-pos salsover moontlik in die rubriek beantwoord word en nie persoonlik nie.