Kabeljassie
Foto: Stylecraft
Afkortings
 • alt – alternatiewe
 • aw – aweregs
 • beg – begin
 • dv – draad voor
 • gl – glip
 • her – herhaal
 • ks – koussteek
 • K4V – kabel 4 voor: gl vlg 2 ste op kabelpen en hou voor werk, r2, r die 2 ste van kabelpen
 • pat – patroon
 • r – regs
 • RK – regte kant
 • st(e) – steek(steke)
 • tes – tesame
 • vermeer – vermeerder(ing)
 • vermin – verminder(ing)
 • VK – verkeerde kant
 • vlg – volgende
 • weersk – weerskante


GROOTTE

 • Pas vir ouderdom 4-5(6-7;8-9; 10-11;12-13) jaar
 • Pas vir borsmaat 61(66;71;76;81) cm
 • Werklike rondommaat 69(74;79; 84;89) cm
 • Volle lengte 54(58;62;66;68) cm
 • Moulengte 16(19;22;24;26) cm

BENODIGDHEDE

LET WEL

Die jas op die foto is met Stylecraft Life-dubbeldraad gebrei. Gaan na stylecraft-yarns.co.uk en klik op “international stockist” om jou naaste verskaffer te kry.

 • 3(3;4;4;5) x 100 g-bolle Stylecraft Life-dubbeldraad in French Blue kleur no. 2447
 • 3,25 mm- en 4 mm-breipenne
 • Kabelpen
 • 7 knope in ’n verskeidenheid helder kleure
 • Tapisserienaald

BREIDRAADINLIGTING

Stylecraft Life-dubbeldraad is ’n veelsydige wolmengsel van 25% wol en 75% akriel en is ’n standaarddubbelbreidraad met 298 m per 100 g-bol.

As jy nie dié breidraad kan kry nie, kan jy Stylecraft Special-dubbeldraad gebruik, wat 100% akriel is en beskikbaar is in 100 g-bolle met 295 m per bol.

Of jy kan enige dubbelbreidraad van jou keuse gebruik.

Dis raadsaam om ’n toetslappie te brei met die breidraad wat jy gekies het om seker te maak die spanning wat hieronder gegee word, is dieselfde.

SPANNING 22 ste en 30 rye = 10 cm oor ks met 4 mm-breipenne.

LET WEL

Aanwysings vir die kleinste grootte word gegee met die groter groottes tussen hakies; waar net een getal gegee word, verwys dit na al die groottes.

VOOR JY BEGIN

Dié patroon is vir vyf groottes ontwerp. Voor jy begin brei, omsirkel met ’n potlood deurgaans die grootte wat jy brei.

OM TE BREI AGTERPANT

Stel 175(181;189;207;217) ste op met 3,25 mm-penne.

Brei in rif soos volg:

1e ry (RK): * r1, aw1; her van * tot by laaste st, r1.

2e ry: * aw1, r1; her van * tot by laaste st, aw1.

Her dié 2 rye nog ’n keer, her dan die 1e ry weer.

6e ry – vermin: aw(6;9;3;7;2), aw2 tes, [aw3, aw2 tes] 32(32;36;38;42) keer, aw(7;10; 4;8;3) [142(148;152;168;174) ste].

Gaan oor na 4 mm-penne en brei in kabelpat soos volg: 1e ry (RK): aw3(6;8;4;7), * r4, aw8; her van * tot by laaste 7(10;12;8;11) ste, r4, aw3(6;8;4;7) ste.

2e en elke alt ry: r3(6;8;4;7), aw4, * r8, aw4; her van * tot by laaste 3(6;8;4;7) ste, r3(6;8;4;7).

3e ry: Brei soos 1e ry.

5e ry: aw3(6;8;4;7), * K4V, aw8; her van * tot by laaste 7(10;12;8;11) ste, K4V, aw3(6;8;4;7), K4V, aw3(6;8;4;7).

7e ry: Brei soos 1e ry.

8e ry: r3(6;8;4;7), aw4, * r8, aw4; her van * tot by laaste 3(6;8;4;7) ste, r3(6;8;4;7).

Rye 1-8 vorm die kabelpat.

Brei in pat verder en fatsoeneer terselfdertyd sykante soos volg:

Fatsoeneer sykante

1e ry – vermin (RK): aw3(6;8;4;7), * r4, aw3, aw2 tes, aw3; her van * tot by laaste 7(10;12;8;11) ste, r4, aw3(6;8;4;7) [131(137;141;155;161) ste].

2e ry: r3(6;8;4;7), aw4, * r7, aw4; her van * tot by laaste 3(6;8;4;7) ste, r3(6;8;4;7).

Dié laaste 2 rye stel die verminderings vas. Brei 81(89;105;113;113) rye in pat (dit sluit die eerste 2 rye in wat die verminderings vasstel), vermin 1 st soos voorheen in die middel van die gedeeltes in omgekeerde ks soos vasgestel is in die 25e(29e;33e;37e;37e) ry en dan in elke vlg 28e(30e;36e;38e;38e) ry tot jy 98(104;108;116;122) ste op die penne het.

Brei nog 2 rye in pat oor dié ste sonder fatsoenering.

Vlg ry (VK): aw6(9;5;11;2), aw2 tes, [aw2(2;3;2;3), aw2 tes] 21(21;19; 23;23) keer, aw6(9;6;11;3) [76(82;88;92;98) ste].

Beg nou met ’n r ry, brei net in ks vir res van die agterpant, brei reguit oor dié 76(82;88;92;98) ste verder tot agterpant 37(40;43;46;46) cm van die beg is, eindig met ’n VK-ry.

Fatsoeneer raglan

Heg 4(4;5;5;5) ste af aan beg van vlg 2 rye [68(74;78;82;88) ste].

Net vir 2e, 3e, 4e en 5e groottes: Brei (2;2;4;2) rye en vermin 1 st aan weersk in elke ry [(70;74;74;84) ste].

Vir alle groottes: Vermin 1 st aan weersk in vlg en elke vlg alt rye tot daar 30(30;34; 34;36) ste op die penne oorbly. Heg dié oorblywende 30(30;34; 34;36) ste af vir halsrand in middelagter.

LINKERVOORPANT

* Stel 86(88;92;102;106) ste op met 3,25 mm-penne.

1e ry (RK): * r1, aw1; her van * tot einde. Dié ry vorm die rifpat.

Brei nog 4 rye in rif. 6e ry – vermin: aw8(11;9;10;10), aw2 tes, [aw2, aw2 tes] 17(16;18;20;21) keer, aw8(11;9;10;10) [68(71;73;81;84) ste].

Gaan oor na 4 mm-penne en brei in kabelpat soos volg: * 1e ry (RK): aw3(6;8;4;7), * r4, aw8; her van * tot by laaste 5 ste, r4, aw1.

2e en elke alt ry: r1, aw4, * r8, aw4; her van * tot by laaste 3(6;8;4;7) ste, r3(6;8;4;7). 3e ry: brei soos 1e ry. 5e ry: aw3(6;8;4;7), * K4V, aw8; her van * tot by laaste 5 ste, K4V, aw1.

7e ry: brei soos 1e ry. 8e ry: r1, aw4, * r8, aw4; her van * tot by laaste 3(6;8;4;7) ste, r3(6;8;4;7). Rye 1-8 vorm die kabelpat.

Brei in pat verder en fatsoeneer terselfdertyd sykant soos volg:

Fatsoeneer sykant

1e ry – vermin (RK): aw3(6;8;4;7), * r4, aw3, aw2 tes, aw3; her van * tot by laaste 5 ste, r4, aw1 [63(66;68; 75;78) ste].

2e ry: r1, aw4, * r7, aw4; her van * tot by laaste 3(6;8;4;7) ste, r3(6; 8;4;7). Dié laaste 2 rye stel die verminderings vas.

Brei 81(89;105;113;113) rye in pat (dit sluit die eerste 2 rye in wat die verminderings vasstel), vermin 1 st soos voorheen in die middel van die gedeeltes in omgekeerde ks soos vasgestel is in die 25e(29e;33e; 37e;37e) ry en dan in elke vlg 28e(30e;36e;38e;38e) ry tot jy 48(51;53;57;60) ste op die penne het. Brei nog 2 rye in pat oor dié ste sonder fatsoenering.

Vlg ry (VK): aw3(5;8;7;8), [aw2 tes, aw2, aw2 tes, aw1] 6(6;5;6;6) keer, aw2 tes 0(0;1;1;1) keer, aw3(4;8;6;8) [36(39;42;44;47) ste]. Beg nou met ’n r ry, brei net in ks vir die res van die linkervoorpant, brei reguit oor dié 36(39;42;44;47) ste verder tot linkervoorpant 37(40; 43;46;46) cm van die beg is, eindig met ’n VK-ry.

Fatsoeneer raglan

Vlg ry: heg 4(4;5;5;5) ste af, r tot einde [32(35;37;39;42) ste].

Vlg ry: aw. Net vir 2e, 3e, 4e en 5e groottes: Brei (2;2;4;2) rye en vermin 1 st aan raglanrand in elke ry [(33;35;35;40) ste].

Vir alle groottes: Vermin 1 st aan raglanrand in vlg en elke vlg alt ry tot 20(20;22;22;23) ste op die penne oorbly, eindig met ’n RK-ry.

Fatsoeneer hals

Vlg ry (VK): heg 6(6;8;8;9) ste af, aw tot einde [14 ste]. Brei 2 rye, vermin 1 st aan raglanrand in die 1e ry en 1 st aan halsrand in elke ry [11 ste]. Brei 5 rye, vermin 1 st aan weersk in vlg en elke vlg alt ry [5 ste]. Brei 6 rye, vermin 1 st net aan die raglanrand in 2e en elke vlg alt ry [2 ste].

Vlg ry: aw2 tes en heg laaste st stewig af.

REGTERVOORPANT

Brei soos linkervoorpant van * tot *.

1e ry (RK): aw1, * r4, aw8; her van * tot by laaste 7(10;12;8;11) ste, r4, aw3(6;8;4;7).

2e en elke vlg alt ry: r3(6;8;4;7), aw4, * r8, aw4; her van * tot by laaste st, r1.

3e ry: Brei soos 1e ry. 5e ry: aw1, *K4V, aw8; her van * tot by laaste 7(10;12;8;11) ste, K4V, aw3(6;8;4;7).

7e ry: Brei soos 1e ry. 8e ry: r3(6;8;4;7), aw4, * r8, aw4; her van * tot by laaste st, r1. Rye 1-8 vorm die kabelpat.

Brei in pat verder en fatsoeneer terselfdertyd sykant soos volg:

Fatsoeneer sykant 1e ry – vermin (RK): aw1, * r4, aw3, aw2 tes, aw3; her van * tot by laaste 7(10;12;8;11) ste, r4, aw3(6;8;4;7) [63(66;68;75;78) ste].

2e ry: r3(6; 8;4;7), aw4, * r7, aw4; her van * tot by laaste st, r1.

Dié laaste 2 rye stel die verminderings vas.

Brei 81(89;105;113;113) rye in pat (dit sluit die eerste 2 rye in wat die verminderings vasstel), vermin 1 st soos voorheen in die middel van die gedeeltes in omgekeerde ks soos vasgestel is in die 25e(29e;33e; 37e;37e) ry en dan in elke vlg 28e(30e;36e;38e;38e) ry, tot jy 48(51;53;57;60) ste op die penne het. Brei nog 2 rye in pat oor dié ste sonder fatsoenering.

Vlg ry (VK): aw3(4;8;6;8), [aw2 tes, aw2, aw2 tes, aw1] 6(6;5;6;6) keer, aw2 tes 0(0;1;1;1) keer, aw3(5;8;7;8) [36(39;42;44;47) ste].

Beg nou met ’n r ry, brei net in ks vir die res van die regtervoorpant, brei reguit oor dié 36(39;42;44;47) ste verder tot regtervoorpant 37(40;43;46;46) cm van die beg is, eindig met ’n RK-ry. Fatsoeneer raglan.

Vlg ry: Heg 4(4;5;5;5) ste af, aw tot einde [32(35;37;39;42) ste].

Net vir 2e, 3e, 4e en 5e groottes: Brei (2;2;4;2) rye en vermin 1 st aan raglanrand in elke ry [(33;35;35;40) ste].

Vir alle groottes: Vermin 1 st aan raglanrand in vlg en elke vlg alt ry tot 21(21;23;23;24) ste op die penne oorbly, eindig met ’n VK-ry.

Fatsoeneer hals

Vlg ry (RK): Heg 6(6;8;8;9) ste af, r tot by laaste 2 ste, r2 tes [14 ste].

Vlg ry: aw. Brei 2 rye, vermin 1 st aan halsrand in elke ry en 1 st aan raglanrand in 1e ry [11 ste]. Brei 5 rye, vermin 1 st aan weersk in vlg en elke vlg alt ry [5 ste]. Brei 6 rye, vermin 1 st net aan die raglanrand in 2e en elke vlg alt ry [2 ste].

Vlg ry: aw2 tes en heg laaste st stewig af. Moue (Albei dieselfde) Stel 77(85;95;99;107) ste op met 3,25 mm-penne. Brei 5 rye in rifpat soos by agterpant.

6e ry: aw2(6;4;6;3), aw2 tes, [aw5, aw2 tes] 10(10;12;12;14) keer, aw3(7;5;7;4) [66(74;82;86;92) ste].

Gaan oor na 4 mm-penne en brei in kabelpat soos volg: 1e ry (RK): aw6(5;4;6;4), * r4, aw6; her van * tot by laaste 10(9;8;10;8) ste, r4, aw6(5;4;6;4).

2e en elke vlg alt ry: r6(5;4;6;4), aw4, *r6, aw4; her van * tot by laaste 6(5;4;6;4) ste, r6(5;4;6;4). 3e ry: Brei soos 1e ry.

5e ry: aw6(5;4;6;4), * K4V, aw6; her van * tot by laaste 10(9;8;10;8) ste, K4V, aw6(5;4;6;4).

7e ry: Brei soos 1e ry. 8e ry: r6(5;4;6;4), aw4, *r6, aw4; her van * tot by laaste 6(5;4;6;4) ste, r6(5;4;6;4). Rye 1-8 vorm die kabelpat.

Vlg ry – vermin: aw6(5;4;6;4), * r4, aw2, aw2 tes, aw2; her van * tot by laaste 10(9;8;10;8) ste, r4, aw6(5;4;6;4) [61(68;75;79;84) ste].

Vlg ry: r6(5;4;6;4), aw4, * r5, aw4; her van * tot by laaste 6(5;4;6;4) ste, r6(5;4;6;4). Dié laaste 2 rye stel die verminderings vas.

Brei 11(19;27;35;35) rye in pat, vermin 1 st soos voorheen in die middel van die omgekeerde ks in die vlg 5e(9e;13e;17e;17e) ry en dan in die vlg 6e(10e;14e;18e;18e) ry [51(56:61;65;68) ste].

Vlg ry (VK): aw4(6;1;3;9), aw2 tes, [aw8(12;12;12;14), aw2 tes] 4(3;4;4;3) keer, aw5(6;2;4;9) [46(52;56;60;64) ste].

Beg met ’n r ry, brei in ks vir die res van die mou, vermeer 1 st aan weersk in die 3e en dan elke vlg 6e ry tot jy 52(58;62;66;70) ste op die penne het.

Brei reguit oor dié ste verder tot die mou 16(19;22;24;26) cm van die beg is, eindig met ’n VK-ry.

Fatsoeneer raglan

Heg 4(4;5;5;5) ste af aan die beg van vlg 2 rye [44(50;52;56;60) ste]. Vermin nou 1 st aan weersk in die vlg en elke vlg 4e ry tot 34(42;42; 48;50) ste op die penne oorbly.

Vermin 1 st aan weersk in die vlg en elke vlg alt ry tot 16(16;20;20;20) ste op die penne oorbly.

Heg die oorblywende 16(16;20; 20;20) ste af.

HALSSTROOK

Werk raglannate toe.

Met RK na voor en 3,25 mm-penne, tel op en r 21(21;23;23;24) ste eweredig aan regterkant van halsrand op, tel op en r 16(16;20;20;20) ste aan borand van regtermou, tel op en r 29(29; 33;33;33) ste aan halsrand in middelagter, tel op en r 16(16;20;20;20) ste aan borand van linkermou en tel op en r 21(21;23;23;24) ste aan linkerkant van halsrand af [103(103; 119;119;121) ste].

Brei 6 rye in rifpat soos by agterpant, beg met 2e ry.

Vlg ry (VK): Heg al die ste in rif af.

REGTERVOORRANDSTROOK

Met RK na voor en 3,25 mm-penne, tel op en r 6 ste eweredig aan rifgedeelte, tel op en r 112(124;134; 140;146) ste aan voorrand op, tel op en r 5 ste eweredig aan halsstrook [123(135;145;151;157) ste].

Brei 2 rye in rifpat soos vir linkervoorpant.

Vlg ry – knoopsgatry (VK): rif 4(4;2;2;2), pat 2 tes, dv, [rif 17(19; 21;22;23) ste, pat 2 tes, dv] 6 keer, rif 3. Brei nog 3 rye in rif.

Vlg ry (VK): heg al die ste in rif af.

LINKERVOORRANDSTROOK

Met RK na voor en 3,25 mm-penne, tel op en r 5 ste eweredig aan halsstrook, tel op en r 112(124;134; 140;146) ste eweredig aan voorrand af, tel op en r 6 ste eweredig aan rifgedeelte [123(135;145; 151;157) ste].

Brei in rifpat soos by regtervoorrandstrook, maar laat knoopsgate weg.

AFWERKING

Werk alle los breidraadpunte aan agterkant van werk in. Werk sy- en mounate toe. Werk knope ooreenstemmend met knoopsgate aan. Moenie pars nie, want dan sal jy die tekstuur van die kabelpatroon platdruk.

Speld eerder die jas uit volgens die mates wat gegee word, bedek met skoon, klam afdroogdoeke en laat droog word.

© STYLECRAFT