.

trui

Benodighede

Elle Courtelle Chunky (50 gbolle)

– 6 (6; 7; 8; 9; 10; 10; 11; 12; 13) bolle in die kleur van jou keuse; 4,5 mm- en 5,5 mmbreipenne; breispeld; kabelpen.

Groottes

Pas borsmaat: 72 (77; 82; 87; 92; 97; 102; 107; 112; 117) cm. Werklike rondommaat van trui: Borsmaat: 83 (88; 93; 100; 105; 110; 115; 120; 125; 130) cm. Lengte tot by skouer: 50 (52; 55; 57; 61; 63; 67; 70; 72; 76) cm. Die aanwysings vir die kleinste grootte word gegee, met die groter groottes tussen hakies; waar net een getal gegee word, verwys dit na al die groottes.

Spanning

Bespaar tyd deur die spanning vooraf te toets; 15 ste en 21 rye = 10 cm oor omgekeerde koussteek

met 5,5 mm-penne. Vir die beste resultate is dit noodsaaklik om die regte spanning te verkry. As

daar te min ste in die toetsmonster is, gebruik dunner penne; as daar te veel ste is, gebruik dikker penne.

STEKE GEBRUIK

Dubbelrifpatroon

1e ry RKV, r 2, *aw 2, r 2, her van * tot einde. 2e ry Aw 2, * r 2, aw 2, her van * tot einde. Her dié 2 rye.

Omgekeerde koussteek

1e ry RKV, aw. 2e ry R. Her dié 2 rye.

Kabelpatroon

1e ry RKV, r 3, aw 3, r 3, aw 4, r 3, aw 3, r 3. 2e ry Aw 3, r 3, aw 3, r 4, aw 3, r 3, aw 3. 3e ry Bind 3, aw 3, bind 3, aw 4, bind 3, aw 3, bind 3. 4e ry Soos 2e ry. 5e ry D4L, aw 2, D4L, (aw 2, D4R) twee keer. 6e ry R 1, aw 3, r 3, aw 3, r 2, aw 3, r 3, aw 3, r 1. 7e ry Aw 1, D4L, aw 2, D4L, D4R, aw 2, D4R, aw 1. 8e ry R 2, aw 3, r 3, aw 6, r 3, aw 3, r 2. 9e ry Aw 2, D4L, aw 2, K6A, aw 2, D4R, aw 2. 10e ry R 3, aw 3, r 2, aw 6, r 2, aw 3, r 3. 11e ry Aw 3, (D4L, D4R) twee keer, aw 3. 12e ry R 4, aw 6, r 2, aw 6, r 4. 13e ry Aw 4, K6V, aw 2, K6V, aw 4. 14e ry Soos 12e ry. 15e ry Aw 3, (D4R, D4L) twee keer, aw 3. 16e ry Soos 10e ry. 17e ry Aw 2, D4R, aw 2, K6A, aw 2, D4L, aw 2. 18e ry Soos 8e ry. 19e ry Aw 1, D4R, aw 2, D4R, D4L, aw 2, D4L, aw 1. 20e ry Soos 6e ry. 21e ry D4R, aw 2, D4R, (aw 2, D4L) twee keer. 22e tot 24e ry Her 2e tot 4e ry. 25e tot 28e ry Her 1e tot 4e ry. Her dié 28 rye.

Agterpant

Stel 66 (70; 70; 78; 82; 86; 90; 94; 94; 98) ste op met 4,5 mm-penne en brei 8 cm in dubbelrifpat (sien ste gebruik), eindig met ’n RKR. Vlg ry, vermin ry R een ry aan VK en vermin 2 (2; 0; 2; 2; 2; 2; 2; 0; 0) ste eweredig in ry = 64 (68; 70; 76; 80; 84; 88; 92; 94; 98) ste. Gaan oor na 5,5 mm-penne, brei reguit in omgek ks verder en wanneer werk 50 (52; 55; 57; 61; 63; 67; 70; 72; 76) cm van beg is, eindig met ’n VKR en heg al die ste af. Merk middelste 24 (24; 26; 26; 28; 28; 30; 30; 32; 32) ste met ’n stukkie teenstellende kleur breidraad vir nekopening agter.

Regter en linker voorpante

Stel 34 (34; 38; 38; 42; 42; 46; 46; 50; 50) ste op met 4,5 mm-penne en brei 8 cm in dubbelrifpat, eindig

met ’n RKR. Vlg ry, vermin ry R een ry aan VK en vermin 2 (0; 2; 0; 2; 0; 2; 0; 2; 0) ste eweredig in ry = 32 (34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50) ste. Gaan oor na 5,5 mm-penne en brei in pat verder met ste in 1e ry Soos volg ingedeel: Aw 5 (6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14) ste, brei 1e ry van kabelpat, aw 5 (6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14) ste. 2e ry R 5 (6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14) ste, brei 2e ry van kabelpat, r 5 (6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14) ste. Brei reguit verder in pat soos ste nou ingedeel is (brei toepaslike rye van omgek ks en kabelpat) en wanneer werk 45 (47; 50; 51; 55; 57; 60; 63; 65; 69) cm van beg is, eindig met ’n VKR vir regtervoorpant en RKR vir linkervoorpant en fatsoeneer nek Heg 4 (4; 5; 4; 5; 5; 5; 5; 5; 5) ste af aan beg (nekrand) van vlg ry, 3 ste aan dieselfde rand in elke vlg alt ry 1 (1; 2; 2; 2; 2; 1; 1; 2; 2) keer altesaam, 2 ste aan beg van elke vlg alt ry 2 (2; 1; 1; 1; 1; 2; 2; 2; 2) keer, vermin dan 1 st (= brei 2 tes) aan beg van elke vlg alt ry 1 (1; 1; 1; 1; 1; 3; 3; 2; 2) keer = 20 (22; 22; 25; 26; 28; 29; 31; 31; 33) ste. Brei reguit verder tot werk so lank soos agterpant tot by skouer is, eindig met ’n VKR en heg al die ste af.

Afwerking

Werk skouernate toe. Nekstrook Met RKV en 4,5 mmpenne, tel op en r 20 (20; 21; 23; 24; 24; 25; 27; 28; 28) ste aan nekopening van regtervoorpant op, 26 (26; 28; 28; 30; 30; 32; 32; 34; 34) ste aan nekrand agter en 20 (20; 21; 23; 24; 24; 25; 27; 28; 28) ste aan nekopening van linkervoorpant af = 66 (66; 70; 74; 78; 78; 82; 86; 90; 90) ste. Brei reguit verder in dubbelrifpat, beg met aw 2, tot strook 6 cm breed is, eindig met ’n VKR en heg al die ste in rif af.

Voorrandstroke (albei dieselfde)

Met RKV en 4,5 mm-penne, tel op en r 86 (90; 98; 98; 106; 110; 114; 118; 122; 130) ste (=

±17 ste per 10 cm) eweredig aan reguit rand van voorpant en nekstrook. Brei reguit verder in dubbelrifpat, beg met aw 2, tot strook 6 cm breed is, eindig met ’n VKR en heg al die ste in rif af.

Armsgatstroke (albei dieselfde)

Sit merkers 18 (20; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 29) cm aan elke kant van skouernaat. Met RKV en 4,5 mm-penne, tel op en r 62 (70; 74; 82; 86; 90; 94; 98; 98; 98) ste (= ±17 ste per 10 cm) tussen merkers en brei 5 cm in dubbelrifpat, eindig met ’n VKR en heg al die ste in rif af. Werk synate en kort sye van armsgatstroke toe. Speld trui volgens mate uit, bedek met ’n klam lap en laat droog word.

PATROON (NO. 08.125) EN ONTWERP DEUR SAPROTEX INTERNASIONAAL. BESOEK HUL WEBTUISTE BY WWW.KNIT1.NET.

Afkortings

alt alternatiewe; aw aweregs; beg begin; bind 3 gl 1 st met breidraad agter werk, r 1, dv, r 1, trek gls oor al 3 ste (= r 1, dv, r 1); D4L gl vlg 3 ste op kabelpen en hou voor werk, aw 1 st van linkerpen, r dan 3 ste van kabelpen; D4R gl vlg st op kabelpen en hou agter werk, r 3 ste van linkerpen, aw dan 1 st van kabelpen; dv draad voor; gl glip; her herhaal; K6A(V) gl vlg 3 ste op kabelpen en hou agter (voor) werk, r 3 ste van linkerpen, r dan 3 ste van kabelpen; omgek ks omgekeerde koussteek, aweregs kant as regte kant; pat patroon; r regs; rif riffelsteek; R(V)K regte (verkeerde) kant; R(V)KR regte (verkeerde) kant ry; R(V)KV regte (verkeerde) kant voor; st(e) steek (steke); tes tesame; vermeer vermeerder; vermin verminder; vlg volgende.

Belangrik

Tensy die aanbevole breidraad gebruik word, kan Saprotex nie verantwoordelikheid aanvaar vir die eindproduk nie. Die kleurreproduksie is so na aan die kleur van die breidraad as wat in die drukproses moontlik is. Oorspronklike trui in grootte 87 cm gebrei en deur ’n grootte-87 cmmodel gedra.