Gevaarlike man haar droomman

VRAAG

Ek is ’n 51-jarige, energieke weduwee. My hele lewe lank is ek al sterk aangetrokke tot die sogenaamde gevaarliker mans wat vroue graag beheer, veral wanneer dit by slaapkamersake kom.

Dis die storie van my lewe. Vervelige mans irriteer my!

Beteken dit daar is fout met my?

  • BL op KP

ANTWOORD

Nee, daar is patrone in ons almal se lewe wat die keuse van maats betref. Dikwels kies ’n mens onbewustelik ’n verhouding wat jou aan ’n aspek van jou verhouding met een van jou ouers herinner.

Vroue wat mans verkies wat emosioneel onbeskikbaar is en hulle met hul buie en manipulasie probeer beheer, het soms as kind nie genoeg liefde by een van hul ouers gekry nie.

Sulke vroue het hulself leer beskerm deur hul emosies te onderdruk. Hulle is selfkrities en verkies ’n verhouding met ’n ongelyke magsverdeling bo alleen wees.

’n Ander rede is ’n vrou glo sy kan so ’n man ten goede laat verander en hom “red”.

Sulke mans is moeilik om te peil; vroue vind dit soms interessant. Krap jy ’n bietjie dieper, kom jy agter hierdie mans wantrou vroue en wil hulle juis daarom beheer.

Hoe vermy jy hierdie soort man al is hy jou droomman? As weduwee moet jy veral lig loop vir gevoellose mans wat dalk vroue wat weerloos teen hul eie emosies is, wil misbruik.

‘Sal jy jou dogter aanraai om met ’n man te trou wat haar probeer beheer?’ – Elize

Iemand wat ’n geliefde lewensmaat verloor het, verdien eerder ’n bestendige lewe saam met iemand wat haar respekteer.

Wat het jy in jou kleintyd oor verhoudings geleer wat jou nou kniehalter om so ’n vervullende verhouding aan te knoop?

Jy sal dalk met die hulp van ’n terapeut ’n antwoord op hierdie vraag moet kry en daaraan moet werk eerder as om jou fantasie na te jaag.

’n Ander manier om hierdie siklus te verbreek is om jou in elke verhouding af te vra of jy jou dogter sal aanraai om met so ’n man te trou.

Enkelsma smag na leë nes

VRAAG

Ek het op 19 getrou en was 14 jaar lank getroud. Ek moes my drie seuns alleen grootmaak en het boonop min onderhoud gekry.

My seuns is nou almal volwassenes. Een is getroud en woon reeds op sy eie, die oudste het ’n werk, maar bly nog by my, en die jongste is klaar met matriek. Hy het nog nie ’n werk nie.

Wanneer en hoe sal ek met my lewe kan aangaan?

  • MA op JS

ANTWOORD

As ’n ouer nie perke aan hul kinders stel oor wanneer hulle hul ouerhuis moet verlaat en hul eie lewe in hul eie blyplek moet begin lei nie, gaan hulle dalk nie hierdie gemaksone wil verlaat nie.

Hulle gaan altyd nog ’n verskoning hê om langer by hul ouers te bly.

Voer ’n goeie en indringende gesprek met jou twee seuns wat nog onder jou dak woon en sê vir hulle jy kan nog hoogstens twee of drie jaar verantwoordelikheid vir hul welstand aanvaar.

Kom op ’n spesifieke datum of ouderdom ooreen wanneer elkeen van hulle die huis moet verlaat. As jy hieroor skuldig voel, onthou dit beteken nie jy is minder lief vir hulle nie.

Inteendeel, jy wil hulle in staat stel om hul voete te vind en hulle help om nie oorafhanklik van jou te wees nie.

Die vryheid wat jy graag wil hê om jou eie lewe te lei kan meebring dat jou kinders ook onafhanklik hul eie potjie begin krap.

Soms wil seuns in so ’n situasie hul ma beskerm. Hulle neem die plek in van die man in die huis.

Jy kan die skeidingstyd afskop deur byvoorbeeld minder op hulle staat te maak om instandhoudingswerk in die huis vir jou te doen.

Party meisies is lugtig vir volwasse mans wat nog by hul ma’s woon uit vrees vir die mamma-se-seuntjie-sindroom wat dikwels verhoudings bemoeilik.

Dalk is dit nuus vir jou seuns!

Ma se gejok verwar haar

VRAAG

My ma ontken dikwels sy het iets gesê al het ons almal dit gehoor en weet ons sy jok. Dis erg verwarrend. Dis asof sy nie daarmee wil ophou nie.

Sy is in haar 50’s en nie regtig oud nie. My broer dink nie dis ernstig nie en sê ons moet dit ignoreer.

  • UA, SMS

ANTWOORD

Of jou ma dit nou willens en wetens doen of nie, sulke gedrag is emosionele mishandeling en skend jul vertrouensverhouding. Jy moet dit nie aanvaar nie.

Dit is ’n vorm van manipulasie wat doelbewus gebruik kan word om jou in jouself te laat twyfel. Daag haar uit wanneer jy haar weer uitvang.

Roep getuies nader. Al sal daar waarskynlik gevolge soos woedebuie of dae lange stilstuipe wees, sal sy twee keer dink voor sy dit weer doen.

Enkelpa krap kop oor vorms

VRAAG

My kind (5) se ma is nie by sy lewe betrokke nie. Ons was nie getroud nie en ek maak hom alleen groot.

Ek moet nou by die pre-primêre skool vir toelating aansoek doen. Ek weet nie of ek sy ma se inligting op die vorms moet invul nie.

Is dit noodsaaklik en sal hulle hom toelating weier as ek net ’n strepie daar trek?

  • GP, SMS

ANTWOORD

Maak dit vir almal makliker deur ’n verklaring aan die toelatingsvorm te heg waarin jy sê jy as enkelouer is die primêre versorger, jou kind woon by jou en jy sal sy skoolgeld betaal.

Volledigheidshalwe kan jy sy ma se inligting op die vorm verstrek.

Die leerkragte moet weet wat sy omstandighede is sodat hulle hom reg kan benader, ook as daar dalk enige uitdagings is wat sy gedrag of prestasie betref.

Vra jou met elke besluit as ’n enkelouer af wat die lewe vir jou kind makliker gaan maak – in die volgende week, die volgende jaar of wanneer hy 18 jaar oud is.

Kontak ons
As jy ’n persoonlike probleem het, skryf gerus aan Liewe Elize, Posbus 1802, Kaapstad 8000 of elize@huisgenoot.com. Of SMS LIEWE ELIZE gevolg deur jou vraag na 36489. Elke SMS kos R1.