FAMILIE WIL LEEN SONDER TERUGGEE

VRAAG

Ek het familielede wat heeltyd verwag ek moet geld aan hulle verskaf wat hulle nooit terugbetaal nie.

Hoe sit jy hulle op hul plek sonder om onmin te saai?

  • Moedeloos, SMS

ANTWOORD

Wanneer emosies en geld gekombineer word, loop verhoudings maklik skeef. Veral oor skuldgevoelens en manipulasie.

Dit help om nes ’n bank ’n lys riglyne vir jou eie uitleenbeleid op te stel.

Dan kan jy met oortuiging jou besluit oordra wanneer iemand by jou wil geld leen.

Jy kan die volgende by jou beleid insluit:

  • Jy help net as dit nie jou eie toekomsplanne sal benadeel nie.
  • Leners moet bewys lewer dat hul skuld onder beheer is. Hulle moet hul begrotings op papier voorlê, met hul persoonlike uitgawes en inkomste.
  • Jy staan net ’n lening toe as jy weet die geld gaan gebruik word vir die doel waarvoor dit gevra word. Lenings moet net vir dringende lewensbehoeftes gebruik word, soos kos, vervoer, verblyf en mediese koste. Weier versoeke as dit ’n gewoonte geword het of as lenings wat in die verlede aangegaan is nooit terugbetaal is nie.

’n Behoorlike leningsdokument met sperdatums en voorwaardes vir terugbetaling moet onderteken word, ook deur getuies, en goed bewaar word.

As jy daarteen besluit om weer vir ’n familielid geld te leen, onthou: Dis jou geld. Jy hoef nie jou besluit te regverdig, verskonings daaroor te maak of besonderhede oor jou geldsake te verstrek nie.

Jy moet wel beleef, ferm en duidelik daaroor wees. As jy dit moeilik vind om “nee” te sê, hou ’n frase reg soos: “Dis nie moontlik in my huidige situasie nie.”

’Dis jou geld; jy hoef nie jou besluit te regverdig of verskonings te maak nie’ – Elize

Of vra tyd om daaroor te dink en stuur ’n e-pos.

As jou gewete jou agterna pla, kan jy op ander maniere help, soos om die probleem kreatief te help oplos deur byvoorbeeld vir die platsak familielede ’n begroting te help opstel om hul geldsake beter te hanteer.

Jy kan ook geld as geskenke vir Kersfees of verjaardae gee. Koopbewyse is ook ’n goeie opsie vir gesinne in nood.

Vergemaklik sake vir jouself deur nie oor jou eie geldsake of enige meevallertjie of bonus te gesels nie.

OUES SONDER WIELE GESTRAND

VRAAG

Ek en my vrou is albei pensioentrekkers wat swaarkry. Ons het darem ’n tuiste in ’n ouetehuis gevind.

Ongelukkig wil ons bene nie meer nie en ons het ook nie vervoer nie.

Inkopies en om ons pensioen te gaan kry raak moeilik. Ons moet heeltyd op ’n barmhartige samaritaan staatmaak.

  • OJ en vroutjie, SMS

ANTWOORD

As die ouetehuis geen bussie het wat gereeld vervoer bied nie, is dit tyd om hande te vat met ’n vrywilligersorganisasie in jul gebied of met die kerk en ’n ryklub vir die ouetehuis te stig.

As ’n vaste reëling getref word met vrywilligers wat die inwoners op ’n spesifieke tyd van vervoer voorsien, sal almal daarby baat vind.

Jy sal verbaas wees oor hoeveel goedgesindheid by organisasies in die gemeenskap is om so ’n diens te lewer.

’Dis jou geld; jy hoef nie jou besluit te regverdig of verskonings te maak nie’ – Elize

SEUN BLY BITTER NÁ EGSKEIDING

VRAAG

Ek en my man is 11 jaar gelede geskei. Sedertdien het my oudste seun ons die rug toegekeer.

Hy hou ook my kleinkinders van my weg. Ek help my skoondogter met geld.

Kan ’n kind ná 11 jaar nog so verbitterd wees?

  • Anoniem op HI

ANTWOORD

Jou seun se houding oor wat tydens jul egskeiding in sy lewe verkeerd geloop het, sal nie verander bloot omdat hy self kinders het en die tyd aangestap het nie.

Die nalatenskap van egskeidings is dikwels ’n ernstige vertrouensbreuk wat nie vanself regkom nie.

Dit gaan diepe selfondersoek van jou kant verg om te kyk hoe jy die situasie kan omkeer.

As volhoubare verhoudings met jou kleinkinders vir jou belangrik is, sal jy eerste moet toenadering soek.

Jy sal by hom moet uitvind hoe jou optrede destyds tot sy pyn bygedra het en hoe jy dit kan regstel.

Probeer iemand vind soos ’n predikant, berader of familielid met wie julle albei ’n goeie verhouding het, wat as tussenganger kan optree.

KEELVOL VIR MY ‘SIEK HUWELIK’

VRAAG

Ek het ’n man wat my lieg en bedrieg en my nie steun nie. Ek kry geen drukkies of intimiteit nie.

Ons is al lank getroud en ek is in my middeljare. Ons kommunikeer nie meer nie.

Ek het twee jaar gelede vir hom ’n brief hieroor geskryf en onlangs weer. Geen reaksie nie.

Hy was werkloos, maar het nou werk. Ek het begin studeer, maar sonder enige hulp van sy kant.

Hy sal geen hand in die huis oplig nie.

Hy drink sy depressiepille soos hy wil.

Ek het my ouers in moeilike omstandighede aan die dood afgestaan, maar het in dié tyd geen simpatie van hom gekry nie.

Ek wil uit dié siek huwelik kom. Die huis is op my naam. Wat stel jy voor?

  • TM op VR

ANTWOORD

Dié man gebruik jou soos ’n nuttige rusbank.

Jy verdien geld, bied aan hom verblyf en voorsien hom van kos. Wat ’n gemaksone!

Sy optrede het geen verskoning, soos dat hy op antidepressante is of werkloos was, nie.

Vele mans bly in sulke omstandighede steeds behulpsaam en liefdevol teenoor hul huweliksmaats.

Om in ’n huwelik met so ’n mens te bly kan nie geregverdig word nie.

Jy het jouself reeds emosioneel baie skade daardeur berokken.

Maak vertroulik by ’n prokureur seker wat volgens jul huwelikskontrak die beste stappe sal wees.

Laat die prokureur ’n slag ’n brief aan jou man skryf en hom inlig dat jy hom vir ’n egskeiding wil dagvaar.

Ek reken hy sal dié keer daarop reageer, maar moet geensins met hom hieroor onderhandel nie.

Verwys jou amper-eks net na jou prokureur.

Deel jou storie
As jy ’n persoonlike probleem het, skryf gerus aan Liewe Elize, Posbus 1802, Kaapstad 8000 of elize@huisgenoot.com. Of SMS LIEWE ELIZE gevolg deur jou vraag na 36489. Elke SMS kos R1.