Pa verdrink sy verdriet

Vraag:

My pa het ’n drankprobleem vandat sy broer sy eie lewe geneem het. Die probleem is wanneer hy dronk raak, raak hy persoonlik. Hy kraak almal emosioneel af.

Ignoreer jy hom, dreig hy jou.

Ek is klaar met skool en sukkel om werk te kry.

  • KV op MA

Antwoord:

Dranksugtiges kwets ander se gevoelens omdat hulle nie altyd weet wat hulle alles kwytraak nie. Maar dit is geen verskoning nie. Hulle probeer jou manipuleer deur jou te herinner aan alles wat hulle reken met jou verkeerd is.

Moenie daarvoor swig nie. Stap liewer weg. Moenie toelaat dat jou pa jou selfvertroue ondermyn nie. Brei jou vriendekring uit sodat jy meer uit die huis kan wegkom en jou eie lewe kan begin lei.

As jy iewers as ’n vrywilliger kan hand bysit, kan jy ondervinding opdoen wat jou later kan help om werk te kry. Bel Al-Anon by 0861-252-666 en vra uit oor ’n steungroep vir kinders van alkoholiste.

Nog ’n keer weer probeer?

Vraag:

Ek het vir die vierde keer weer ’n verhouding begin met iemand vir wie ek die afgelope drie jaar verskeie kanse gegee het.

Ons is albei geskei en ek het ’n seuntjie. Die probleem is sy glo net haar manier is die regte manier. Boonop glo sy net haar familie is reg. Sy gooi dit terug in my gesig as ek haar op haar foute wys.

Sy sê ek hamer op haar en haar familie se foute en vergeet my eie. Dis nie waar nie. Ek probeer haar elke keer los en van haar wegstap, maar sy weet hoe lief ek vir haar is en vra altyd dat ek haar nog ’n kans gee.

Wat moet ek doen?

  • AS op KD

Antwoord:

Hoe meer kanse jy iemand gee, hoe minder slaan hulle ag op jou. Hulle redeneer gewoonlik dat wanneer hulle hulle weer sleg gedra jy hulle nog ’n kans sal gee.

Sulke bobaas-manipuleerders sorg dat jy die grense verslap wat jy stel. Hulle weet presies hoe om jou elke keer voor hulle te laat swig, of dit nou met geskenke, liefdesgunsies of valse beloftes is.

‘Dis dikwels nie liefde nie, maar eerder ’n verslawing aan ’n mens of situasie’
Elize

In die proses verloor jy jou identiteit. Dit is dikwels nie liefde nie, maar eerder ’n verslawing aan ’n mens of situasie. Dit word ’n kringloop van oortredings wat jy skynbaar begaan het en van vergifnis aan haar kant.

Jy bly haar slagoffer. Ek wil jou afraai om met die verhouding voort te gaan. Gee jouself en jou seun ’n tweede kans om finaal daarvan weg te stap en tyd om te herstel. Haar selfsug en familie is vir haar belangriker as jul verhouding en dit gaan nie verander nie. Daarvoor is sy emosioneel te onvolwasse.

Jy vrees dalk die eensaamheid, maar sal dit te bowe kan kom as jy meer op jou eie behoeftes en dié van jou seun begin let.

Onthou: Elke keer dat jy haar gelos het, het jy dit om ’n goeie rede gedoen. Probeer om meer hieraan te dink as aan redes waarom jy haar weer moet terugneem. Dink ook meer aan die slegte as die goeie tye in jul verhouding.

Anders loop jy die gevaar om jou eie, geldige emosies te misken.

Sukkel met haar eks én hof

Vraag:

Ek is 50 en die ma van ’n 13-jarige seun. Ek is agt jaar gelede van sy pa geskei. Hy skuld ons R218 000 aan agterstallige onderhoudsgeld.

Weens nalatigheid by die hof is ’n bevel om geld van hom te eis nadat hy ’n groot bedrag ontvang het te laat by sy prokureur afgelewer. Die hofbeamptes het net hul skouers opgetrek. Watter raad het jy vir my?

  • A op KL

Antwoord:

Dit is ’n strafregtelike oortreding om nie onderhoud te betaal nie. Met ’n hofbevel in jou hand mag niemand hul skouers vir jou optrek nie. Jy sal die moed moet bymekaarskraap om opnuut ’n onderhoudsklag oor die agterstallige bedrag in te dien.

Jy kan ook by die hofbeampte aansoek doen dat ’n bevel uitgereik word om op jou eks se eiendom beslag te lê. Nog ’n opsie is om ’n besoldigingsbevel te kry wat sy werkgewer verplig om onderhoud namens jou van hom te verhaal deur die geld van sy salaris af te trek.

As hofbeamptes nie hul plig teenoor jou en jou kind wil nakom nie, kan jy ’n klag by die departement van justisie indien. Stuur ’n e-pos na servicedelivery@justice.gov.za.

Liefdespel ’n pyn

Vraag:

Ek en my man is albei gevorderd in jare. Hy is nog taamlik in staat tot ’n aktiewe sekslewe. Die probleem lê by my. My spiere verstyf spontaan wanneer hy toenadering soek. Ek ervaar ook pyn tydens omgang.

Is daar moontlik ’n oplossing?

  • E op FA

Antwoord:

Die oorsake van dié soort pyn is menigvuldig soos dat jy pyn verwag of dalk lank pyn gedurende die liefdespel ervaar het. Dit is dikwels ’n aangeleerde refleks. Chroniese pyn in die geslagsdele kan tot spiersametrekkings lei.

Dié probleem kan ook skielik toeslaan by vroue wat jare lank ’n gesonde sekslewe gehad het. Dit veroorsaak dikwels skade aan verhoudings. Geen kitsoplossing bestaan nie. Jy sal jou ginekoloog moet besoek sodat dié kan vasstel wat die oorsaak is en behandeling daarvoor kan voorskryf.

Dit kan dalk ook berading vir jou en jou man behels. Oefeninge kan ook help om beter beheer oor jou spiere te kry. Probeer gereeld die bekkenvloer se spiere saamtrek. Dit is dieselfde “knyp”-spiere waarmee jy normaalweg die vloei van urine afsluit.

Trek die spiere ’n paar tellings lank saam en laat dit dan weer ontspan. Maak seker dat jy wel jou bekkenspiere saamtrek en nie jou maagspiere nie. Jy kan dit enige tyd van die dag doen wanneer jy privaat en rustig is, so 10 tot 20 keer op ’n slag.

Deel jou storie
As jy ’n persoonlike probleem het, skryf gerus aan Liewe Elize, Posbus 1802, Kaapstad 8000 of elize@huisgenoot.com. Of SMS LIEWE ELIZE gevolg deur jou vraag na 36489. Elke SMS kos R1.