KRY G’N SIMPATIE VAN KOUE MAN NIE

V: Ek is al 15 jaar met ’n doodnormale man getroud. Hy het geen simpatie met my nie.

Hy is koud en onttrek hom aan ons verhouding soos dit hom pas.

Ek is nie sieklik nie, maar wel af en toe olik. Dan weier hy om te verstaan wat ek deurmaak of om na my te luister. Hy speel op sy selfoon of ignoreer my. Hy sorg goed vir ons huisgesin en is jammer vir hondjies by die DBV en vir weeskinders.

Hy help al die ander mense. Ek wil graag verstaan word. Ek is so moeg en hartseer hieroor.

LI op LF

A: ’n Mens kan vir sulke gevoellose ploerte verskonings maak, soos dat jy dalk nie jou behoeftes goed genoeg aan hom oordra nie, te hoë verwagtings koester of dat hy eenvoudig nie weet hoe om sy gevoelens te wys nie.

Maar dikwels geld dit nie vir huweliksmaats wat bloot nie die moeite wil doen om vanuit hul gemaksone uit te reik nie, selfs al sien hulle jou nood raak.

Kan ’n mens sulke maats verander? Net met baie werk, die hulp van ’n berader en ’n volgehoue verbintenis van hul kant om wel te verander.

Dikwels het ’n selfgerigte ouer so ’n afgestompte mens as kind emosionele skade berokken deur nooit warmte te betoon nie.

Vreemd genoeg is sulke mense juis onseker van hul gevoelens en kan hulle dalk ook nie hulself liefhê nie.

‘Leer om minder aan hom en meer aan die vervulling van jou eie behoeftes te dink’ – Elize

Dikwels verval ’n verhouding met so iemand in ’n vreemde patroon van hoe meer aandag jy vra, hoe minder kry jy. Onsimpatieke huweliksmaats kan jou ontoereikend laat voel en dat jou gevoelens nie geldig is nie.

Maar jy hoef nie heeltyd ter wille van jou huweliksmaat sterk te probeer wees nie. Jy kan emosioneel minder afhanklik van jou man word deur tegnieke te vind wat jou selftroos bied en emosionele veerkragtigheid help aankweek.

Jy kan byvoorbeeld gaan fliek, by ’n vriendin gaan kuier of ’n pamperlangsessie by ’n spa reël.

Soms is dit kitspleisters en kan dit ’n manier wees om mettertyd te leer om minder aan jou man te dink en meer aan die vervulling van jou eie behoeftes.

SOEK EKS WEENS ONDERHOUDSKULD

V: Kan jy my asseblief raad gee oor my eks wat ek nie opgespoor kan kry vir onderhoud nie?

Ek het al die inligting wat ek het aan die hofbeamptes gegee, selfs sy motor se registrasienommer, maar sonder enige reaksie.

SU op HP

A: Vandat die Wysigingswet op Onderhoud in Januarie in werking getree het, kan die hof ’n bevel toestaan dat selfoondiensverskaffers kontakbesonderhede oor ’n ontduiker of wanbetaler van onderhoud aan die hof verskaf.

As die onderhoudsbeampte nie die ontduiker kan opspoor nie en die selfoonmaatskappy moet nader, sal die staat die opsporingskoste dra as die ouer in wie se sorg die kinders is dit nie kan bekostig nie.

Die staat sal dan die koste van die ontduiker verhaal.

Selfs al slaan jou eks net een onderhoudsbetaling oor, kan jy die onderhoudshofbeampte in kennis stel en ’n klag kragtens die Onderhoudswet indien.

BEJAARDE MA JAK NUWE LIEFDE AF

V: Ek is ’n gay man. Sedert my pa se dood 14 jaar gelede versorg ek my ma (84).

Nou het ek iemand ontmoet vir wie ek omgee, maar sy jak hom af.

Ek is bang dit lei daartoe dat ek hom verloor. Ek kan nie van haar af wegtrek nie, want ek staan haar by met alles, soos doktersbesoeke, kerkbywoning en inkopies doen. Ek en die nuwe persoon gee opreg vir mekaar om.

OE, SMS

A: Jy kan nie toelaat dat jou ma se versorging jou hele lewe oorheers nie.

Geen ouer kan eis dat ’n kind se lewe net aan hulle toegewy word nie. Jy sal realisties moet wees oor wat jy bereid is om op te offer.

Jy het jouself dalk al oortuig net jy kan jou ma behoorlik versorg en dat jy haar nie in ander se sorg kan laat nie. Maar dan moet jy jou afvra: Kan jy van iemand verwag om in ’n verhouding te wees waarin jy jou ma altyd vooropstel?

Jy kan gerus maar aanvaar sy sal nie verander nie – of dit nou uit vrees is dat sy alleen gaan wees in haar goue jare of bloot omdat sy jou keuse van ’n lewensmaat afkeur.

Knoop openhartig gesprekke met haar aan oor ’n moontlike skuif na ’n aftreeoord met die belofte dat jy haar steeds sal bystaan met vervoer vir noodsaaklikhede en uitstappies.

Jy sal haar kommer oor aftreeoorde sowel as oor jou keuse van lewensmaat een-een en met geduld moet bespreek tot julle ’n kompromis kan bereik.

Hou jou maat ingelig oor hierdie gesprekke, maar moenie verwagtings skep nie.

RAADOP OOR FAMILIE WAT SKOOR SOEK

V: Hoe maak ’n mens met familie wat heeltyd kwaad stook en onmin saai oor goed wat ’n mens doen of sê? Dit maak my so moedeloos.

SD, SMS

A: Grense tussen mense en perke oor wat jy sal aanvaar en wat nie, kan ’n oplossing help bied.

’n Kalm, rasionele benadering oor die rol wat jou familie en die gevolge van hul optrede in jou lewe moet speel, kan die stres in jou gemoed verlig.

As hulle jou geduld beproef, tel tot by 10 en sê dan steeds niks.

Sulke rusiemakers is nogal lief daarvoor om hul eie stem te hoor. As hulle te veel hulp van jou verwag, probeer tyd wen en sê jy kan help; net nie nou nie.

'’n Mens kan nie jou familie wegwens nie, maar jy kan ’n streep trek' – Elize

Vermy sekere onderwerpe en moenie elke keer saamgesels nie. Gebruik jou sterk punte om situasies te ontlont, byvoorbeeld met humor.

’n Mens kan nie jou familie wegwens nie, maar jy kan ’n streep trek en hulle wys watter gedrag vir jou onaanvaarbaar is.

Kontak ons

As jy ’n persoonlike probleem het, skryf gerus aan Liewe Elize, Posbus 1802, Kaapstad 8000 of elize@huisgenoot.com. Of SMS LIEWE ELIZE gevolg deur jou vraag na 36489.

  • Elke SMS kos R1