MA STEL SKEISAAK HEELTYD UIT

Vraag

My ma en pa het probleme. Hy vloek haar en sê sy is ’n vark. As sy met my oor die foon praat, wil hy weet met wie sy praat. Wanneer sy na haar vriendin toe gaan, wil hy ook weet waarheen sy gaan.

My ma sê sy kan nie meer in so ’n huwelik bly nie. Ons is drie kinders, almal in ons 30’s. Twee van ons is getroud en ’n kleinkind is op pad. My ma het gesê sy wag net vir die baba se koms. My pa het al hoeveel keer vir haar gesê sy moet die skeidokumente gereed kry.

Watter raad het jy vir haar?

  • Anoniem op PA

Antwoord

Geen vrou hoef verbale misbruik deur ’n bullebak van ’n man te verduur wat haar niks gun en buitengewoon jaloers is nie. Sy neem julle in ag met haar besluit om nie die skadu van ’n egskeiding oor ’n groot gebeurtenis soos die geboorte van ’n kleinkind te laat val nie.

Ek hou van jou gesindheid dat jy haar wil help. As sy al die jare finansieel van jou pa afhanklik was, sal julle nou moet inspring en haar help om uit te trek, ’n skeisaak aanhangig te maak en op die been te kom.

Sorg dat sy ’n goeie prokureur kry wat kan toesien dat sy alles kry waarop sy geregtig is.

KÊREL KIL BY DIE WERK

Vraag

Ek en my kêrel is al vier jaar in ’n verhouding en werk die afgelope twee jaar saam. Hy is die eienaar van die onderneming.

Hy ignoreer my dikwels by die werk of kyk nie vir my wanneer ons saam met ander by die werk in ’n gesprek betrokke is nie. Ek voel verneder daardeur. Ek wil soos die ander kollegas behandel word.

  • GL op GH

Antwoord

Mans dink dikwels anders oor hul rolle by die werk en by die huis as vroue, meestal omdat hulle verkies om hul lewe in kompartemente te verdeel. By die huis is jy sy verhoudingsmaat. By die werk beskou hy jou rol anders. Hy wil nie die indruk wek dat hy jou gaan bevoordeel of anders gaan behandel as die ander werknemers nie.

Wat kan help, is ’n openhartige en kon­struktiewe gesprek oor hoe en waar julle by die werk kan kommunikeer.

Jy het dieselfde houding dat jy by die werk bloot sy kollega wil wees. Tog blyk dit dat jul verwagtings verskil. ’n Moontlike rede daarvoor kan wees dat wanneer mense nie ongemaklike of moeilike situasies kan hanteer nie, hulle eerder afskakel as om die kwessie te probeer oplos.

Om jou te ignoreer is daarom ’n maklike uitweg vir hom, maar dit los geen probleem op nie.

Wat kan help, is ’n openhartige en kon­struktiewe gesprek oor hoe en waar julle by die werk kan kommunikeer. Besluit ook of julle werksake by die huis gaan bespreek of nie en hou daarby. Soms is ’n mens hipersensitief vir iemand se optrede omdat jy hom ken en sy buie kan lees.

Dit kan help om nie alles wat hy by die werk sê of doen persoonlik op te neem nie. Fokus eerder op die taak wat jy moet verrig as op hom of jou kollegas. Dan sal jy jou gevoelens beter kan beheer.

DOGTER WIL KOP SKOON KRY

Vraag

Kan jy ’n plek vir die behandeling van depressie aanbeveel? My kind is ’n depressielyer en voel sy moet haar kop en hart skoon kry voor sy voltyds begin werk.

  • GH op KL

Antwoord

Jou dogter is wys om haar vir uitdagings by die werk toe te rus, want stresvolle gebeure op kantoor kan tot depressie bydra. Terapie kan haar bemagtig om die regte tegnieke gereed te hê waarmee sy depressie kan beveg.

In ’n onlangse saak in die arbeidshof het depressie ter sprake gekom nadat ’n werknemer oor wangedrag afgedank is.

Die werknemer het in die hof aangevoer sy wangedrag is deur depressie veroorsaak. Dit is deur twee dokters by hom ge­diagnoseer en sy werkgewer was daarvan bewus.

Die praktiese steun wat jy jou dogter nou bied, is presies wat depressielyers nodig het.

Die hof het toe bevind depressie is ’n psigiese siekte en dat sy optrede daaruit gespruit het. Dit was daarom billik om van die werkgewer te verwag om hom tegemoet te kom. Die hof het die werkgewer aangesê om hom weer in sy pos aan te stel.

Moedig jou dogter aan om by beraders uit te vind of sy voornemende werkgewers van haar siekte moet inlig.

Die praktiese steun wat jy jou dogter nou bied, is presies wat depressielyers nodig het. Dit help selde om sulke mense te vra wat hulle makeer omdat hulle dikwels nie self kan verduidelik of verstaan wat nou eintlik met hulle gebeur nie.

Om hulp aan te bied en daar te wees vir daardie mens op dae wanneer hulle moeilik fokus en te moeg is om besluite te neem, is deel van die oplossing.

Hier's hulp
Jy kan gerus die Suid-Afrikaanse Depressie-­en-angsgroep (Sadag) by 0800-567-567 bel om ’n instansie naby julle te vind wat in jou dogter se bepaalde behoeftes kan voorsien of kon­tak hul SMS-noodlyn by 31393.

OUERS SE KUIER BEDERF VIERING

Vraag

Ek is 26 en my kêrel is 32. Ons is al twee jaar saam. Hy is onlangs Kaap toe verplaas en is min by die huis. Toe hy vir 14 dae huis toe kom, het sy ouers sak en pak opgedaag vir die hele tyd dat hy hier was. Dit was ons verhouding se tweede herdenking, maar al ons vierings het platgeval.

Ek dink hy moes ons twee eerste gestel het. Is dit verkeerd van my om so te voel?

  • SMM op K

Antwoord

Glad nie! Om twee jaar se saamwees te kan vier, is ’n prestasie op sigself.

As jy ’n vaste verbintenis met dié man oorweeg, sal jy vooraf perke moet stel oor die rol wat sy ouers in jul lewe saam sal speel. Moenie ’n gesprek hieroor met hom op ’n aanvallende manier aanknoop nie.

Sê vir hom hoe belangrik jul verhouding vir jou is en hoe jy dit alle kans op sukses wil gun. Fokus in jou gesprek op jul verhouding se behoeftes eerder as op sy ouers. Miskien moet jy volgende keer by hom gaan kuier.

Liewe Elize
  • As jy ’n persoonlike probleem het, skryf gerus aan Liewe Elize,  Posbus 1802, Kaapstad 8000 of elize@huisgenoot.com.
  • Of SMS  LIEWE ELIZE gevolg deur jou vraag na 36489. Elke SMS kos R1.