Hy wil, maar sy nie

Vraag

Ek en my vrou se liefdesdrif verskil al jare.

Toe ek sê ek sal ’n dokter spreek om my drif minder te maak, het sy gesê sy sal ’n plan maak.

Sy het gesê sy weet die fout lê by haar en telkens bevestig sy het my lief. Kan ’n vrou belangstelling verloor in seks met haar man?

Ek het al van sekslose huwelike gehoor, maar of ek daarin kan glo, is ’n ander vraag.

IL op VK

Antwoord

’n Verskil in liefdesdrif is ’n oplosbare probleem. Jul bereidwilligheid om daaraan te werk sal die deurslag gee.

Eerlikheid en gesprekke hieroor soos wat jy en jou vrou reeds het, is ’n goeie vertrekpunt om die oorsaak te identifiseer en ’n oplossing te vind. Voer dit verder. Dinge soos gekweste gevoelens, verwerping, kritiek en misverstande kan tot ’n sekslose huwelik lei.

’n Gebrek aan liefdesdrif kan ook ’n fisieke oorsaak hê of te wyte wees aan die gebruik van sekere medikasie. Hoeveel liefdespel is nodig? Soveel as wat die innigheid van die verhouding lewend hou.

Vir party paartjies is dit elke dag; vir ander een keer per week. Vervullende liefdespel in ’n veilige, bestendige verhouding snoer lewensmaats hegter saam en laat hulle begeerlik, geborge en gewaardeer voel.

Wanneer hierdie gesonde uitvloeisel van omgee en liefde afwesig is, raak verhoudings kwesbaar. Daarsonder is julle bloot huismaats; nie ’n paartjie nie. Kitsoplossings soos om seks te skeduleer en nuwe dinge saam te doen werk selde op lang termyn. Besoeke aan dokters en seksberaders kan goeie resultate lewer.

Eksvrou laat pa raaswerk doen

Vraag

Ons seun en sy vrou is al ’n geruime tyd geskei. Ons sien ons seun selde en het geen kontak met ons gewese skoondogter nie. My kleinseun (16) bly volgens sy keuse om die beurt by sy pa en ma.

Wanneer hy by sy ma bly en die een of ander kattekwaad aanjaag, word sy pa gebel om hom te kom berispe. Dit pla my. Sal dit nie by hom ’n swak beeld van sy pa laat ontstaan nie? Ek sal nooit inmeng nie.

Ouma op V

Antwoord

Jy is heeltemal reg: Een ouer moenie altyd met “straf en gevolge” verbind word nie.

Om ’n “slegte/goeie polisieman”-atmosfeer te skep waar net een ouer die dissipline toepas, is in geen huishouding ’n gesonde toedrag van sake nie. Dit laat kinders voel hulle moet kant kies en skep onsekerheid en angs.

Hierdie soort situasie ontstaan dikwels wanneer die een ouer manipulerend is en wil wraak neem op die ander. Hoe verander ’n mens die bestaande orde? Respek vir die kind se tyd saam met die ander ouer kan help, en ook as ouers saam besluit oor ernstige kwessies oor die kind se opvoeding en op sy toekoms fokus, pleks van die verlede.

‘Kinders vind baat daarby as geskeide ouers mekaar soos kollegas behandel’ – Elize

Kinders vind baat daarby as geskeide ouers mekaar soos kollegas behandel deur beleef te wees en te hou by die agenda (die ouerskapsplan van die egskeidingsbevel) en as elkeen sy rol in die span ken.

In so ’n atmosfeer kan gesprekke oor dissipline makliker gevoer word, al is dit per e-pos of met ’n berader se leiding. Reëls waaroor die ouerpaar ooreengekom het en wat in albei huise geld, lei tot bestendigheid.

Dit kan keer dat ouers mekaar na die “slegte ouer” laat lyk. Jy kan jou seun help deur met hom oor jou waarnemings te praat. Soms word mense so by ’n situasie ingetrek dat hulle perspektief verloor oor die gevolge van hul optrede.

Stel taktvol voor hy gesels met sy eksvrou oor hoe hulle voortaan dissipline sal toepas.

Kêrel is gou op sy perdjie

Vraag

Die ou met wie ek nou al twee jaar uitgaan, sal maklik ’n keel opsit wanneer hy aanstoot neem. Ek voel ek moet in my spoor trap, maar is al moeg daarvoor dat hy dink alles is altyd op hom gemik.

Soms praat ek voor ek dink; dan is daar moeilikheid.

LA (SMS)

Antwoord

Uitgesproke eerlikheid is nie altyd die beste beleid nie.

Wanneer mense beskermingsmeganismes ontwikkel soos om altyd op die verdediging uit te wees, is dit deel van wie hulle is. Jy gaan dit nie oornag verander nie. Jy kan jou kêrel wel meer gelief laat voel deur hom te steun in wat vir hom saak maak.

Iemand wat veilig voel in ’n verhouding, sal minder geneig wees om negatief op hul maat te reageer. Deel gerus met hom dit waarby jul verhouding sal baat vind. Party dinge moet liewer ongesê bly.

Pleks van ‘uitspan’ word sy toe ingespan

Vraag

My vriendin het my genooi om twee weke by haar op ’n ander dorp uit te span, maar ’n paar dae ná my aankoms het sy op ’n sakereis vertrek en moes ek verantwoordelikheid vir die huishouding aanvaar.

Ek moes selfs betaal vir die petrol wat ek vir al die takies moes uitry.

Sy het my nie vooraf gevra om te help nie. Ek het wel ingestem en glad nie laat blyk dit pla my nie. Ek voel sy het my net gebruik en weet nie hoe om teenoor haar op te tree nie.

FH (SMS)

Antwoord

Sy het selfsugtig voordeel getrek uit die situasie en die perke van vriendskap oorskry. Dis die goedkoop gedrag van iemand wat dalk gewoond is daaraan om ander se goedgesindheid te misbruik.

Jy sal ernstig moet nadink oor of die vriendskap tot jou voordeel is en geleidelik moet terugtree deur minder kontak met haar te maak. Vriendskappe dreineer ’n mens emosioneel as perke nie gestel word nie.

’n Oop gesprek oor die voorval kan help, maar daar is g’n waarborg dat sy nie weer jou vriendskap gaan misbruik nie.

Kontak ons
As jy ’n persoonlike probleem het, skryf gerus aan Liewe Elize,  Posbus 1802, Kaapstad 8000 of elize@huisgenoot.com. Of SMS  LIEWE ELIZE gevolg deur jou vraag na 36489. Elke SMS kos R1.