Ná ’n moeilike dag by die werk wil jy waarskynlik stoom afblaas en oor alles praat van jou irriterende kollega en hoe streng jou spertye is. En ’n begrypende maat wat bereid is om te luister, kan ’n groter positiewe uitwerking op jou geluk by die werkplek hê as ’n goeie baas.

Jy dink dalk ’n vriendelike baas wat jou behoeftes verstaan en jou gewaardeer laat voel, gee die deurslag. Maar Kanadese navorsers het bevind ’n ondersteunende lewensmaat is net so belangrik vir jou welstand en om te voorkom dat jy uitbrand.

Uitbranding is ’n sielkundige toestand wat gekenmerk word deur uiterste moegheid, hoër vlakke van prikkelbaarheid en ’n verlies aan belangstelling in werk.

Nou het die Universiteit van Montreal en die Concordia-universiteit die geestesgesondheid van 1 954 werknemers in 63 ondernemings bestudeer om die toestand verder te ondersoek. Die ondersoek het gefokus op faktore soos ouerskapstatus, sosiale netwerk, huishoudelike inkomste, geslag, ouderdom, selfbeeldgevoelens en liggaamlike gesondheid. Die faktore is toe ondersoek in die lig van algemene werkstressors soos werkonsekerheid, gebrek aan leierskap en onvoldoende gebruik van vaardighede.

Die ondersoek toon werkverwante geestesgesondheid word nie net deur die kantoor geraak nie. Die huisomgewing speel ook ’n groot rol, al is beroepsfaktore steeds belangrik. Diegene wat minder geneig was tot gesondheidsprobleme, het gewoonlik ’n hoër huishoudelike inkomste, minder gesinskonflik en makliker toegang tot ’n sosiale ondersteuningsnetwerk gehad. Werknemers was ook gelukkiger wanneer hulle aanmoediging gekry, gewaardeer gevoel en werksekerheid gehad het.

“Dit is ’n oproep om optrede,” sê die hoofskrywer, Steve Harvey, ’n dosent in bestuur en die dekaan van die John Molson-sakeskool by Concordia.

“Navorsers moet hul perspektief verbreed om ’n oorsig te hê van die kompleksiteit van faktore wat die geestesgesondheid van ’n mens bepaal.”

Alain Marchand, ’n dosent by die skool van bedryfsverhoudinge by die Universiteit van Montreal, voeg by: “Ten einde geestesgesondheidsprobleme by die werk te bestry en ’n werkmag werklik gesond te hou, moet ons verby die enkele werkplek kyk.”

© Cover Media