Kan die lengte van jou vingers of hoe jy jou hande saamvou, jou ware persoonlikheid verklap?

Nuwe bewyse dui daarop dat ons maklik ’n paar eenvoudige toetse tuis kan uitvoer, pleks van ’n fortuin aan persoonlike terapie bestee om by die kern van ons karakter uit te kom.

Daar is al beweer dat persoonlikheidseienskappe, soos seksdrang, aggressie, angs en sakevernuf, bepaal kan word deur ons liggaamskenmerke te bestudeer of 'n sekere taak uit te voer, berig Brittanje se Daily Mail.

Ons kyk hier na 'n paar van die maniere wat voorgestel word om die ware jy na vore te bring.

Seksdrang en selfversekerdheid Steek jou regterhand uit en hou jou vingers bymekaar. Vergelyk dan die lengte van jou tweede vinger (wysvinger) met dié van jou vierde vinger (ringvinger). Hierdie vergelyking word glo gekoppel aan testosteroon, die manlike sekshoormoon, in die baarmoeder en diegene wat aan hoër vlakke blootgestel is, se ringvinger is geneig om langer as die wysvinger te wees. As 'n man se ringvinger langer is as sy wysvinger, is hy moontlik meer promisku, selfversekerd en geneig om risiko’s te loop. Die ring- en wysvingers van vroue is geneig om ewe lank te wees, maar as die ringvinger langer is, het hulle volgens die wetenskaplikes 'n beter kans om 'n suksesvolle onderneming te bestuur.

"meer kreatief, spontaan, intuïtief"

Logika en intuïwiteit

Vou jou hande saam, sluit jou vingers en plaas die een duim bo-op die ander. Volgens studiestukke beteken die plasing van die linkerduim bo dat jy meer kreatief, spontaan, intuïtief en "regterbrein-georiënteer" is.

Daar bestaan 'n teorie dat elke helfte van jou brein 'n ander manier van dink bied; dus verwerk die regterhelfte jou visie, kreatiwiteit en emosies. Die linkerhelfte is geneig om logika en taal te verwerk; dus, as jy jou regterduim bo-op geplaas het, dui dit daarop dat jy meer analities en ingesteld op detail is.

Selfgesentreerd of sorgsaam

Trek 'n hoofletter-E met een van jou vingers op jou voorkop en dink dan aan die rigting waarin jy die letter getrek het. Was dit agterstevoor sodat jy dit kon lees of was dit so dat dit sin sou gemaak het as iemand anders wat daarna sou kyk?

Dit kan nogal openbarend wees, aangesien sielkundiges glo dat, as dit agteruit geteken is, dit aandui dat die persoon egoïsties is. Prof. Richard Wiseman, sielkundige aan die Universiteit van Hertfordshire, sê: “Hulle is geneig om voor te kom as ‘dieselfde persoon’ in verskillende situasies, en hul gedrag word meer dikwels gelei deur hul eie waardes as deur die behoeftes van ander mense."

As jy die E geteken het sodat ander mense dit kon lees, is jy meer geneig tot aanpasbaarheid en jy neem ander mense se oogmerke in ag, maar jy is ook geneig om jou persoonlikheid te verander volgens dié van die persoon by wie jy is.

Stres en emosies

Vra jouself af: "Is jou ‘self’ in jou hart of in jou kop geleë? As jy ‘hart’ geantwoord het, beteken dit, volgens 'n studie wat op honderde vrywilligers in Noord-Dakota uitgevoer is, dat jy geneig is om op emosie en intuïsie te steun wanneer jy besluite neem. Jy heg ook meer waarde aan sosiale groepe en sal meer geneig wees om donasies te maak aan liefdadigheidsorganies wat hartsiektes teiken as dié wat demensie teiken.

Enigeen wat "kop" geantwoord het, reageer blykbaar minder emosioneel op stres, het 'n beter kwaliteitsgraad en heg waarde aan sy/haar onafhanklikheid.

© Cover Media