Afkortings

alt – alternatiewe

aw – aweregs

beg – begin

gl – glip

her – herhaal

ks – koussteek

pat – patroon

r – regs

rif – riffelsteek

RK – regte kant

st(e) – steek(steke)

tes – tesame

vermeer – vermeerder(ing)

vermin – verminder(ing)

VK – verkeerde kant

vlg – volgende

weersk – weerskante


GROOTTE

LET WEL: Dié patroon is ontwerp om seuns en mans te pas.

  • Pas borsmaat 71-76(81-86; 91-97;102-107;112-117) cm
  • Werklike rondommaat 82(92;103;113;123) cm
  • Lengte van skouer af 56(62;68;72;74) cm
  • Moulengte 40(44;46;48;50) cm

BENODIGDHEDE

LET WEL: Die oortrui op die foto is met ’n vermenging van ’n akriel- en woldubbelbreidraad gebrei. Stylecraft het verskeie verskaffers in die land. Gaan na www.stylecraft-yarns.co.uk en klik op “International Stockists” om te sien waar jou naaste verskaffer is.

  • 3(4;5;6;6) x 100 g-bolle Stylecraft Life-dubbelbreidraad in Blue Haze kleur no. 2346
  • 3,25 en 4 mm-breipenne
  • 2 breispelde Sryteller (opsioneel)

BREIDRAADINLIGTING

Stylecraft Life-dubbelbreidraad bestaan uit 75% akriel en 25% suiwer wol, is ’n standaarddikte- dubbelbreidraad en daar is 298 m in ’n 100 g-bol. As jy nie dié breidraad kan kry nie, kan jy enige dubbelbreidraad van jou keuse gebruik.

Dubbelbreidraad is die gewildste breidraad wat te kry is en daar is verskeie keuses.

Dit is ’n goeie plan om die patroon saam te neem na die breidraadwinkel wanneer jy die breidraad vir dié oortrui kies, en kyk ook na die breipendikte wat aanbeveel word sowel as die getal meter op die breidraadetiket.

Die meeste dubbelbreidrade is beskikbaar in 50 g-bolle, nie 100 g-bolle soos in die patroon aanbeveel word nie.

Dit is raadsaam om ’n toetslappie te brei van die breidraad wat jy gekies het om seker te maak die spanning wat hieronder gegee word, is reg.

SPANNING

22 ste en 30 rye = 10 cm oor ks met 4 mm-breipenne.

20 ste en 35 rye = 10 cm oor pat met 4 mm-breipenne.

LET WEL

Aanwysings vir die kleinste grootte word gegee, met die groter groottes tussen ( )-hakies; waar net een getal gegee word, verwys dit na al die groottes.

VOOR JY BEGIN

Dié patroon is vir vyf groottes ontwerp.

Voor jy begin brei, omsirkel die grootte wat jy gaan brei deurgaans met ’n potlood.

AGTERPANT

Let wel: Daar is geen mousgat- fatsoenering in die patroon nie. Stel 106(118;130;146;158) ste op met 3,25 mm-breipenne.

Brei in rifpat soos volg:

1e ry (RK): * r2, aw2; her van * tot by laaste 2 ste, r2.

2e ry: aw2, * r2, aw2; her van * tot einde.

Dié 2 rye vorm die rifpat.

Her dié rye tot jy 11 rye altesaam gebrei het.

12e ry – vermin-ry (VK):

aw7(10;8;9;12), aw2 tes, [aw4(4;5;4;4), aw2 tes] 15(16;16;21;22) keer, aw7(10;8;9;12) [90(101;113;124;135) ste].

Gaan oor na 4 mm-breipenne, beg met ’n r-ry en brei in ks tot werk 34(38;39;41;41) cm van die beg is; eindig met ’n RK-ry.

Vlg ry – vermin-ry (VK):

aw9(14;6;7;7), aw2 tes, [aw8(10;8;10;8), aw2 tes] 7(6;10;9;12) keer, aw9(13;5;7;6) [82(94;102;114;122) ste].

Skouerstuk: Brei in pat soos volg:

Let wel: Hou telling van die getal rye wat jy brei met ’n ryteller of op ’n stukkie papier aangesien jy die halsfatsoenering in die skouerstuk gaan brei.

1e, 2e en 3e rye: r. 4e ry: aw. 5e, 6e en 7e rye: r.

8e ry: aw. 9e, 10e en 11e rye: r. 12e ry: aw.

13e ry: * aw2, r2; her van * tot by laaste 2 ste, aw2.

14e ry: aw. 15e ry: * r2, aw2; her van * tot by laaste 2 ste, r2.

16e ry: aw. Her 13e-16e rye 5(6;8;9;10) keer.

Her 1e-12e rye nog een keer. Her 13e–16e rye 6(7;9;10;11) keer.

Her nou slegs 1e-4e rye tot jy die agterpant voltooi het.

Terselfdertyd, wanneer jy 70(76;92;98;106) rye in skouerstukpat gebrei het, fatsoeneer hals soos volg:

Fatsoeneer hals:

Brei steeds in pat. Vlg ry (RK): pat 31(37;40;45;48) ste, draai en laat die oorblywende 51(57;62;69;74) ste op ’n breispeld.

Vlg ry: pat oor die 31(37;40;45;48) ste vir eerste kant van halsfatsoenering.

Brei 3(2;2;2;2) rye en vermin 1 st aan halsrand in elke ry [28(35;38;43;46) ste].

Slegs vir 2e, 3e, 4e en 5e groottes: Brei (3;3;5;5) rye en vermin 1 st aan halsrand in die 1e en elke vlg alt ry [(33;36;40;43) ste].

Al die groottes: Brei nog 1 ry in skouerstukpat oor dié 28(33;36;40;43) ste.

Fatsoeneer skouer:

Vlg ry: Heg 6(8;9;10;10) ste in pat af, pat tot einde [22(25;27;30;33) ste].

Vlg ry: pat. Heg nou 7(8;9;10;11) ste in pat af aan die beg van die vlg en vlg alt ry [8(9;9;10;11) ste].

Vlg ry: pat. Heg die oorblywende 8(9;9;10;11) ste in pat af.

Fatsoeneer ander kant van hals: Met die RK van werk na voor, gl die vlg 20(20;22;24;26) ste op ’n breispeld vir die hals in middel-agter, las breidraad aan oorblywende 31(37;40;45;48) ste en pat tot einde.

Vlg ry: pat oor die 31(37;40;45;48) ste. Brei 3(2;2;2;2) rye en vermin 1 st aan halsrand in elke ry [28(35;38;43;46) ste].

Slegs vir 2e, 3e, 4e en 5e groottes:

Brei (3;3;5;5) rye en vermin 1 st aan halsrand in die 1e en elke vlg alt ry [(33;36;40;43) ste].

Al die groottes:

Brei nog 2 rye in skouerstukpat.

Fatsoeneer skouer:

Vlg ry: Heg 6(8;9;10;10) ste in pat af; pat tot einde [22(25;27;30;33) ste].

Vlg ry: pat. Heg nou 7(8;9;10;11) ste in pat af aan die beg van die vlg en vlg alt ry [8(9;9;10;11) ste].

Vlg ry: pat. Heg die oorblywende 8(9;9;10;11) ste in pat af.

VOORPANT

Brei die voorpant net soos die agterpant.

MOUE (albei dieselfde)

Let wel: Dit is ’n hangskouerontwerp en geen moukopfatsoenering is nodig nie.

Stel 50(50;54;58;66) ste op met 3,25 mm-breipenne. Brei in rifpat soos by agterpant tot 11 rye voltooi is.

12e ry – vermin-ry (VK): aw3(6;5;7;4), aw2 tes, [aw4(5;4;4;3), aw2 tes] 7(5;7;7;11) keer, aw3(7;5;7;5) [42(44;46;50;54) ste].

Gaan oor na 4 mm-breipenne, beg met ’n r-ry, brei in ks en vermeer terselfdertyd 1 st aan weersk van die 5e ry en vermeer dan 1 st aan weersk van elke vlg 6e(4e;4e;4e;4e) ry tot daar 56(48;62;72;90) ste op die breipenne is.

Vermeer nou 1 st aan weersk van die 8e(6e;6e;6e;6e) ry tot daar 70(80;88;96;106) ste op die breipenne is.

Brei reguit verder oor dié 70(80;88;96;106) ste tot werk 37(41;43;45;47) cm van die beg is; eindig met ’n VK-ry.

Brei 1e-12e rye van die skouerstukpat soos by agterpant. Heg al die ste in pat af.

HALSSTROOK

Werk die regterskouernaat met agtersteek toe.

Met die RK van werk na voor en 3,25 mm-breipenne, tel op en r 10(11;11;12;12) ste eweredig aan die linkerkant van halsrand voor af, r oor die 20(20;22;24;26) ste op breispeld vir halsrand in middelvoor, tel op en r 10(11;11;12;12) ste eweredig aan regterkant van halsrand voor op, tel op en r 10(11;11;12;12) ste eweredig aan regterkant van halsrand agter af, r oor die 20(20;22;24;26) ste op breispeld vir halsrand in middelagter en tel op en r 10(11;11;12;12) ste eweredig aan linkerkant van halsrand agter op [80(84;88;96;100) ste].

Vlg ry (VK): r. Vlg ry (RK): aw.

Dié 2 rye vorm die omgekeerde ks-pat.

Brei nog 13 rye in dié pat en eindig met ’n VK-ry.

Heg al die ste aw-manier af.

Wenk Jy kan ook die halsstrook in reksteek (elke ry r) brei.

Dit sal ’n stewiger halsstrook gee en ook die reksteekriffies in die skouerstukpatroon komplementeer.

AFWERKING

Werk alle los breidraadpunte aan agterkant van werk in en knip oortollige breidraadpunte versigtig af.

Werk die linkerskouernaat en die naat van die halsstrook toe. Vou die moue in die helfte en sit die vou op die skouernaat. Werk die moue vas van die skouernaat af ondertoe vir 18(21;23;25;27) cm in die skouerstukgedeelte van sowel die voor- as agterpant.

Werk die sy- en mounate met matrassteek toe. Moenie stryk nie, want dit sal die tekstuur van die patroonsteke in die skouerstukgedeelte platdruk.

Speld dit liewer uit volgens die mates wat gegee word, bedek met skoon, klam teedoeke en laat droog word. 

Kry dit hier

Ontwerp deur Stylecraft.

Om uit te vind waar jou naaste verskaffer van Stylecraft-produkte is, kontak Arthur Bales by 011-888-2401 of info@Arthurbales.co.za, of gaan na die Stylecraft Yarns-webtuiste.

Kom neem deel aan die gesprek
Volg Huisgenoot op InstagramTwitterFacebookWhatsApp en teken gerus in op ons nuusbriewe.