1. Suurlemoene -Druk die suurlemoene uit en giet die sap in ysbakkies. Vries en voeg later by water of vrugteslaai.
  2. Aftreksel- Plaas oorskiet-vleisaftrekselin ysbakkiesen vries virlatere gebruik.
  3. Wyn- Vries oorskietwynin die vakkies vanysbakkies en gebruikin bredies ensouse.
  4. Kola- Vries kola wat sygas verloor het asysblokkies en gooidit in jou kola – ditvoorkom dat joukoeldrank waterigword.
  5. Room- Vries die room net soin ysbakkies en voegby souse.
  6. Tamaties- Rasper of kap oorryptamaties op enskep lepels vol invriesbakkies. Plaasdan in ’n plastieksakkieof bak en hou indie vrieskas – dit kanlater vir kos en sousegebruik word.
  7. Skille-  Vries die skille van uitgedruktelemoene ensuurlemoene om laterin vleisgeregte, nageregteof koekversieringte gebruik. Diebevrore skille rasperook veel makliker.
  8. Jogurt- As daar ’n spesialeaanbieding opjogurt is, koop ekstraen vries dit inysbakkies. Verwyderen hou gevriesin plastieksakkies.As jy jogurt nodighet, haal net diehoeveelheid uit watjy benodig.
  9. Kruie- As jy kruie kweeken te veel het, kapdit fyn en mengmet botter. Plaas indie vakkies van ysbakkiesen vries.Voeg by groente ofkapokaartappels.
  10. Melke- Giet melk wat beginsuur word in plastiek-kolabotteltjiesen vries dit vir wanneerjy weer bak.
  11. Warm wenk- Giet oorskietkosdadelik in onbedektehouers sodatdit vinnig afkoel.Warm kosmoet eers totkamertemperatuurafgekoelword. Skryf diedatum en inhoudop die houer.